Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

FFU - Forsknings- og formidlingsutvalget

For perioden 21.09.2015 fram til  31.07.2017 er følgjande med i FFU:
 

Forskingsleiar Anne Beate Maurseth (leiar)

Professor Helge Sandøy (vara førsteamanuensis Thorsteinn Indridason)
Førsteamanuensis Henning Laugerud (vara førsteamanuensis Jørgen Bakke)
Professor Christine Hamm (vara professor Gisle Selnes )
Stipendiat Synne Ytre Arne (vara stipendiat Trude Bukve)
Stipendiat Sunniva Petersen Johansen (vara stipendiat Florian Schreck)

 

Professor Gunnstein Akselberg  (Forskarskulen i lingvistikk og filologi)
Førsteamanuensis Anders Strand (Forskarskulen i litteratur, kultur og estetiske fag)

LLE sin ph.d.-koordinator, Anne Berit Apold, er sekretær i utvalet.

(Representanane for gruppe B er oppnemnt for eitt år fram til 31.07.2017. Representantar for forskarskulane møter så lenge dei har vervet som leiar av forskarskulen.)