Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

FFU - Forsknings- og formidlingsutvalget

For perioden 1.8.2017 fram til  31.07.2019 er følgjande med i FFU:

Førsteamanuensis Eike Schnall (leiar)

Professor Gjert Kristoffersen (vara førsteamanuensis Victoria Rosén)
Førsteamanuensis Henning Laugerud (vara professor Scott Rettberg)
Professor Christine Hamm (vara professor Gisle Selnes )
Stipendiat Synne Ytre Arne (vara stipendiat Juilane Tiemann)
Stipendiat Sunniva Petersen Johansen (vara stipendiat Gyri Losneggard)

Professor Gunnstein Akselberg  (Forskarskulen i språkvitskap og filologi)
Professor Erik Bjerck Hagen, vara professor Sigrid Lien (Forskarskulen i litteratur, kultur og estetiske fag)

LLE sin ph.d.-koordinator, Anne Berit Apold, er sekretær i utvalet.

(Representanane for gruppe B er oppnemnt for eitt år fram til 31.7.2018. Representantar for forskarskulane møter så lenge dei har vervet som leiar av forskarskulen.)