Fornavnslister, nytt format

Disse listene vil bli fjerna fordi oppsettet er upraktisk. De samme listene fins i annet format under "Fornavnslister" ovenfor.

 

Se ellers omtale under "Fornavnslister, gammelt format".

Faglig ansvarlig: ivar.utne(KRØLL)uib.no, 10.2.2009--21.3.2011

 • USA, fornavn

  Denne lista inneholder fornavn mye brukt i USA de siste to tiåra, og som derfor også kan være aktuelle i norske navnesøknader.

 • Øst-Europa, fornavn

  Denne lista inneholder fornavn fra Øst-Europa. Den er ment til hjelp for å avklare om konkrete navn oppfyller krav til opphav eller tradisjon som fornavn, og for et bestemt kjønn.

 • Thailandske navn

  Etter thailandske regler har alle faste etternavn. Det er altså en navnekultur som skiller mellom for- og etternavn. Nettsida inneholder også ei fornavnsliste. I Thailand er det navneskikker fra flere språklige og religiøse kulturer i bruk. Hovedsaklig er det en skikk som bygger på språket thai, og på de historiske språka sanskrit og pali knytta til buddhistisk religion.

 • Kulturer som ikke skiller for- og etternavn

  Navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom for- og etternavn. Lista inneholder særlig arabiske og tamilske navn. Navnelista er laga til bruk for behandling etter navneloven.

 • Etiopiske navn

  Supplement til lista "navn som har tradisjon i en kultur som ikke skiller mellom fornavn og etternavn."

 • Navn i Nigeria

  Nigeria ligger i Vest-Afrika, sør for Sahara. I hovedsak er det i bruk fornavn og etternavn. Det vil si etternavn som er familienavn. Nettstedet inneholder ei navneliste.