Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Instituttrådet

Instituttrådet LLE - oversikt over medlemmene

Felles e-postliste for medlemmer og varamedlemmer: inst-raad@lle.uib.no
Sekretær: administrasjonssjef Siri Fredrikson siri.fredrikson@lle.uib.no

Leder

 

Gruppe A 
Allmenn litteraturvitenskap 
Representant: Anders Kristian Strand

Vararepresentant 1: Erik Bjerck Hagen
Vararepresentant 2: Gisle Selnes

Digital kultur 
Representant: Rolf Beev

Vararepresentant 1: Jill Walker Rettberg
Vararepresentant 2:  Daniel Apollon

Klassisk 
Representant: Gjert Vestrheim

Vararepresentant 1: Pär Sandin
Vararepresentant 2: Matti Wiik

Kunsthistorie 
Representant: Per Olav Folgerø

Vararepresentant 1: Siri S. Lexau
Vararepresentant 2:

Lingvistikk 
Representant: Øivin Andersen

Vararepresentant 1: Koenraad De Smedt
Vararepresentant 2: Victoria Rosén

Nordisk 
Representant: Ann-Kristin Helland Gujord
Representant: Eirik Vassenden

Vararepresentant 1: Ragnhild Lie Anderson
Vararepresentant 2: Odd Einar Haugen
Vararepresentant 3: Gjert Kristoffersen
Vararepresentant 4: Christine Hamm

Norskkursa 
Representant: Else Berit Molde

Vararepresentant 1: Katrin Saarik
Vararepresentant 2:

Teatervitenskap 
Representant: Knut Ove Arntzen                 
Vararepresentant 1: Keld Hyldig
Vararepresentant 2: Tor Trolie
 
Gruppe B 
Representant: Trude Bukve
 (stipendiat, allmenn lingvistikk)
Representant: Ole Johan Holgernes (stipendiat, allmenn litteraturvitenskap)
Vararepresentant 1: Elisabeth Nesheim (stipendiat, digital kultur)
Vararepresentant 2: Ingrid N. Mathisen (stipendiat, nordisk litteratur)
Vararepresentant 3: Florian Schreck (stipendiat, norrøn filologi)
Vararepresentant 4: Nina Schjetne (stipendiat, norsk som andrespråk)
 
Gruppe C 
Representant: Lise Kristiansen
Representant: Steinar Sælebakke

Vararepresentant 1: Asle Leidland
Vararepresentant 2: Håvard Østrem Peersen
Vararepresentant 3: Thomas Brendefur
Vararepresentant 4: Unn-Therese Thorvaldsson
 
Gruppe D 

Hanne Henriksen
Torill Bakken
Andrea Eide

Vara: Målfrid Bårdsnes, Jorunn Bårdsnes Horgheim