Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Etter- og vidareutdanning

Dersom du ikkje har anledning til å følgje vanleg undervisning, kan fjernstudium vere aktuelt. Ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium har vi fjernundervisningstilbod i nordisk språk og litteratur, norsk som andrespråk for lærarar (Prisme), kunsthistorie og nettnorsk for utlendingar. Nettnorsk, kunsthistorie og Prisme er fullstendig nettbaserte studium der all undervisning og rettleiing skjer over internett.

 

Det blir ikkje nettundervisning i Kunsthistorie i 2016/2017.