Hjem
Click

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

HVA ER ET NAVN?

TRADISJONER - NAVNEMOTER - VALG AV FORNAVN OG ETTERNAVN (Bok om navnebruk)

 

Ekstra materiale som det er vist til framme i boka, fins bak lenkene på høyre side her. Det blir små forandringer med ujamne mellomrom.

 

Presentasjon på nettsidene hos Pax Forlag:

http://pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1804

 

Hovedbok i Bokklubben Fakta for juni (første av to) 2011,

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=DB

Presentasjon på nettsidene hos Bokklubben, bl.a. med kopi av 1. kapittel:

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5620103

 

Innkjøpt av Kulturrådet under ordninga for "Ny norsk sakprosa" (runde 9.6.2011). Tusen eksemplar blir fordelt til norske folkebibliotek.

http://www.kulturrad.no/fagomrader/litteratur/pameldte_og_innkjopte_boker/innkjopt-sakprosa-2011/

 

Kontakt: ivar.utne<KRØLL>uib.no

 

(Sist endret 12.3.2015.)

 

Navneforslag

For foreldre. Trendnavn nå.

Råd om oppslagsverk

Omtale av oppslagsbøker og navnelister.

Kilder

Hva boka bygger på.

Oppslagsverk

Lister over navneleksika og navnelister. Fornavn, etternavn o.a. (Listene er flytta. Info i teksta.)

Medieoppslag

Omtale av boka "Hva er et navn?" i mediene.