Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

HVA ER ET NAVN?

TRADISJONER - NAVNEMOTER - VALG AV FORNAVN OG ETTERNAVN (Bok om navnebruk)

 

Ekstra materiale som det er vist til framme i boka, fins bak lenkene på høyre side her. Det blir små forandringer med ujamne mellomrom.

 

Presentasjon på nettsidene hos Pax Forlag:

http://pax.no/index.php?ID=Bok&counter=1804

 

Hovedbok i Bokklubben Fakta for juni (første av to) 2011,

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/side.do?rom=DB

Presentasjon på nettsidene hos Bokklubben, bl.a. med kopi av 1. kapittel:

http://www.bokklubben.no/SamboWeb/produkt.do?produktId=5620103

 

Innkjøpt av Kulturrådet under ordninga for "Ny norsk sakprosa" (runde 9.6.2011). Tusen eksemplar blir fordelt til norske folkebibliotek.

http://www.kulturrad.no/fagomrader/litteratur/pameldte_og_innkjopte_boker/innkjopt-sakprosa-2011/

 

Kontakt: ivar.utne<KRØLL>uib.no

 

(Sist endret 12.3.2015.)