Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Om norsk språktest

Norsk språktest er et samarbeid mellom Universitetet i Bergen (faglig ansvar) og Studieforbundet Folkeuniversitetet (administrativt og økonomisk ansvar).

Norsk språktest utvikler, gjennomfører og kvalitetssikrer prøver i norsk for voksne innvandrere.

Norsk språktest arrangerer følgende prøver: Test i norsk – høyere nivå.

For eksempelmateriell til prøvene, rapporter og publikasjoner, se www.fu.no > Norsk språktest