Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Nyhetsarkiv for Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Forskergruppen for radikal filosofi og litteratur ved UiB arrangerer i samarbeid med Litteraturhuset en seminarrekke om psykoanalysen 19.-21. november.
– Jeg er overrasket og glad over å bli tildelt formidlingsprisen. Det betyr mye at arbeidet jeg gjør blir satt pris på, sier Ivar Utne.
Postdoktor Helen F. Leslie-Jacobsen er ekspert på eddadikt og norrøne lovtekstar – og er tildelt årets pris for unge forskarar i humanistiske fag.
Antologien har professor Åslaug Ommundsen fra LLE og dosent Tuomas Heikkilä fra Universitetet i Helsinki og Universitetet i Turku som redaktører.
Som et ledd i markeringen av at det er 100 år siden oktoberrevolusjonen i Russland, blir boken «Det store revolusjonsåret», som Kåre Selnes (1910-1982) skrev til 50-årsjubileet i 1967, gitt ut på ny.
Universitetet i Bergen vil førstkomande torsdag halde minnestund i høve Ommund Veim Eikje sin bortgang. Utvekslingsstudenten frå Rogaland vart funnen død i Frankrike sist veke.
Hvem var Ibsen og hva kjennetegner Norges litteraturhistorie? Professor i allmenn litteraturvitenskap Erik Bjerck Hagen skriver artikler som gir rekordmange lesere hos Store norske leksikon.
Frode Helmich Pedersen, førsteamanuensis i litteraturvitenskap ved LLE, har gjenlest Bjørnstjerne Bjørnsons skuespill og viser hvor friske de er. 
Redaktører: Siri Skjold Lexau, professor i kunsthistorie ved LLE og Evgeny Khodakovsky, professor I kunsthistorie ved Statsuniversitetet i St. Petersburg.
Professor Christine Hamm har redigert boken sammen med professor Bjarne Markussen og førsteamanuensis Siri Hempel Lindøe fra Universitetet i Agder.
Førsteamanuensis  Ann-Kristin Helland Gujord er har redigert boka saman med førsteamanuensis Magnhild Selås frå Høgskulen på Vestlandet.
Professor Jill Walker Rettberg studies how humans use technology and what it means to us as a culture.
Klynga skal vere ein pådrivar for utvikling av lokal og nasjonal kunnskapsformidling om mellomalderen.
Den første workshopen i regi av prosjektet "Strafferettens fortellinger" ga nye perspektiver på fortellinger om kriminelle handlinger både i rettslige sammenhenger og i andre kulturelle uttrykk.
– Jeg er optimistisk på humaniora sine vegne, sier Jørgen Magnus Sejersted, professor i nordisk litteratur og påtroppende dekan for Det humanistiske fakultet.
Bergsveinn Birgisson, som i 2008 avla doktorgraden ved LLE, er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Kong Harald V som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten".
Er du en vennlig og utadvendt HF-student? Kan du improvisere om det trengs, og er du komfortabel med å lede en gruppe? Da er du den vi trenger.
– De humanistiske fagene er en uutnyttet ressurs, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han presenterte nylig regjeringens plan for at samfunnet og arbeidslivet skal se nytten av fagene.

Sider