Hjem

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Administrativt og teknisk ansatte ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

Anne Berit Apolds bilde

Anne Berit Apold

Seniorkonsulent, ph.d.-koordinator

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 41 61

Anne-Berit.Apold@uib.no

Thomas Gårder Brendefurs bilde

Thomas Gårder Brendefur

Seniorkonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 22 55

Thomas.Brendefur@uib.no

Øyvind Byrkjedal-Bendiksens bilde

Øyvind Byrkjedal-Bendiksen

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 25 69

Oyvind.Bendiksen@uib.no

Cheikh Bamba Diones bilde

Cheikh Bamba Dione

Rådgiver, allmenn lingvistikk

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 22 63

Dione.Bamba@uib.no

Siri Fredriksons bilde

Siri Fredrikson

Administrasjonssjef

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 22 95
 • +47 926 57 163

Siri.Fredrikson@uib.no

Michael Hertzbergs bilde

Michael Hertzberg

Førstekonsulent, førsteamanuensis

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 75

Michael.Hertzberg@uib.no

Tove Jensen Holmåss bilde

Tove Jensen Holmås

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 22 05

Tove.Holmas@uib.no

Asle Leidlands bilde

Asle Leidland

Førstekonsulent, Studiekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 23 54

Asle.Leidland@uib.no

Johan Mykings bilde

Johan Myking

Instituttleder

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 18

Johan.Myking@uib.no

Signe Nilssens bilde

Signe Nilssen

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 88 23

Signe.Nilssen@uib.no

Lisa Dalby Pedersens bilde

Lisa Dalby Pedersen

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 36

Lisa.Dalby@uib.no

Håvard Østrem Peersens bilde

Håvard Østrem Peersen

Rådgiver

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 20 58
 • +47 917 34 449

Havard.Peersen@uib.no

Kjell Erik Steinbrus bilde

Kjell Erik Steinbru

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 24 11

Kjell.Steinbru@uib.no

Steinar Sælebakkes bilde

Steinar Sælebakke

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 30 23

Steinar.Salebakke@uib.no

Unn Therese Thorvaldssons bilde

Unn Therese Thorvaldsson

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 35 43

Unn-Therese.Thorvaldsson@uib.no

Eva Lene G. Østensens bilde

Eva Lene G. Østensen

Førstekonsulent

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier

 • +47 55 58 23 95

Eva.Ostensen@uib.no