Reservoargruppen

Reservoargruppen utdanner studenter og forsker i de grunnleggende utfordringene tilknyttet det å løse ligningene som beskriver flyt og transport i porøse media. Disse omfatter utvikling av rigorøst matematisk grunnlag for de empiriske fysiske lovene for væskebevegelser i porøse media; numeriske metoder for å løse de partielle differensiallikningene som dukker opp; og karakterisering av reservoaregenskaper via invers modellering basert på observert produksjonshistorie i et reservoar.

Flyt i porøse media og reservoarmekanikk

De store olje- og gassresursene i nordsjøen har gitt Norge økonomisk velstand, og norsk industri har verdensledende ekspertise på oljeleting og -produksjon. Nå er de samme reservoarene på nippet til å bli Europas viktigste lagringsplasser for karbondioksid (CO2). Det er viktig for Norge å beholde høy produksjon, sikre at industrien blir enda bedre og forbli verdensledende på karbonlagringsteknologi. Samtidig ønsker vi å skape interesse for ingeniørløsninger på miljøproblemer som utvinning av geotermisk energi for kommersielle formål samt å modellere transport av forurensende partikler gjennom berggrunnen/jordsmonnet (subsurface).

 • Karakterisering av reservoaret

  Prognoser for reservoarflyt er for en stor del basert på kunnskap om de makroskopiske materialegenskapene til reservoaret, som bestemmer distribusjonen og migrasjonen av væskene.

 • Modellering

  Alle problemstillingene har med simulering av bevegelse og fysiske prosesser for olje, gass og vann i porøse media.

 • Personer
 • Simulerings- og diskretiseringsteknikker

  Å løse likningene som styrer væskeflyt i reservoar er en stor del av hva reservoarsimulering handler om.

 • Utdanning og Masterstudier

  Reservoargruppen ved instituttet forsker og utdanner simulering og modellering av væskebevegelser i porøse media. I kursene vi tilbyr her kan du lære om fysiske prosesser og matematiske modeller som blir brukt i reservoarsimulering.

 • Nytt tverrfaglig fag på CO2 fangst og lagring