Hjem
Click

Matematisk institutt

Reservoargruppen

Reservoargruppen utdanner studenter og forsker i de grunnleggende utfordringene tilknyttet det å løse ligningene som beskriver flyt og transport i porøse media. Disse omfatter utvikling av rigorøst matematisk grunnlag for de empiriske fysiske lovene for væskebevegelser i porøse media; numeriske metoder for å løse de partielle differensiallikningene som dukker opp; og karakterisering av reservoaregenskaper via invers modellering basert på observert produksjonshistorie i et reservoar.

Flyt i porøse media og reservoarmekanikk

De store olje- og gassresursene i nordsjøen har gitt Norge økonomisk velstand, og norsk industri har verdensledende ekspertise på oljeleting og -produksjon. Nå er de samme reservoarene på nippet til å bli Europas viktigste lagringsplasser for karbondioksid (CO2). Det er viktig for Norge å beholde høy produksjon, sikre at industrien blir enda bedre og forbli verdensledende på karbonlagringsteknologi. Samtidig ønsker vi å skape interesse for ingeniørløsninger på miljøproblemer som utvinning av geotermisk energi for kommersielle formål samt å modellere transport av forurensende partikler gjennom berggrunnen/jordsmonnet (subsurface).

Karakterisering av reservoaret

Prognoser for reservoarflyt er for en stor del basert på kunnskap om de makroskopiske materialegenskapene til reservoaret, som bestemmer distribusjonen og migrasjonen av væskene.

Modellering

Alle problemstillingene har med simulering av bevegelse og fysiske prosesser for olje, gass og vann i porøse media.

Simulerings- og diskretiseringsteknikker

Å løse likningene som styrer væskeflyt i reservoar er en stor del av hva reservoarsimulering handler om.

Utdanning og Masterstudier

Reservoargruppen ved instituttet forsker og utdanner simulering og modellering av væskebevegelser i porøse media. I kursene vi tilbyr her kan du lære om fysiske prosesser og matematiske modeller som blir brukt i reservoarsimulering.