Karriereportalen

Lurer du på hva du kan bli om du studerer matematikk eller statistikk? Eller lurer du på hvilke bedrifter som ser på matematikere og statistikere som attraktiv arbeidskraft?

Hva kan jeg bli?

Vi har samlet informasjon fra ulike studenter som har studert ved Matematisk institutt og som nå er ute i arbeidslivet. De forteller både om studietiden ved instituttet, men også om arbeidslivet og hvordan det oppleves.

 

Hvor kan jeg få jobb?

Det er ikke alltid like lett å vite hvilke bransjer som trenger ferdigutdannede matematikere og statistikere. Derfor har vi intervjuet flere ledere i bedrifter i Norge for å finne ut hvorfor de ser på matematikere og statistikere som attraktiv arbeidskraft. De forklarer hvorfor realfagsstudenter er attraktiv arbeidskraft, hva de ser etter når de skal ansette nye medarbeidere og gir i tillegg tips til nåværende studenter om hva de bør tenke på under studiene for å få de jobbene man ønsker.

 

Kan jeg bli sivilingeniør?

Du har kanskje også hørt om sivilingeniør?  Tittelen har tidligere vært betegnelsen for et studieprogram i teknologi, tilsvarende en mastergrad på 300 studiepoeng. Som følge av internasjonale tilpasninger er tittelen nå feks. Master i teknologi. Enkelte norske universiteter bruker fortsatt betegnelsen "sivilingeniør", men det er altså en 5-årig mastergrad det er snakk om.

 • Mindre bilder: 
  Karrieresenterets jobbportal

  Er du student eller nettopp ferdig utdannet i matematikk og realfag, og på jakt etter jobb? Da bør du sjekke ut den nye jobbportalen til Karrieresenteret ved Studentskipnaden i Bergen

 • Realfagas potet

  – Eg har alltid likt ting som er logiske og ingenting er så logisk som matematikk.

 • Mindre bilder: 
  Student: Gunn Helen Tonning, Statoil

  I en jobb i industrien er det fort at en ikke har tid å sette seg inn i alle detaljer i forhold til beregninger, men da er det veldig bra å ha matematisk bakgrunn slik at mye av forståelsen allerede ligger i grunn.

 • Mindre bilder: 
  Student: Ines Rosef-Ingram, lærer

  Særlig i de senere fagene lenger ut i studieløpet (etter de generelle fagene) er det mye støtte å få både fra det faglige og det administrative miljøet.

 • Mindre bilder: 
  Student: Ole Schei, aktuar i Tryg Forsikring

  Det er et godt arbeidsmarked for de som har tatt utdanning innen matematikk i Norge, spesielt aktuarer er veldig ettertraktet.

 • Mindre bilder: 
  Student: Helene Hisken Pedersen, GexCon AS

  Jeg har fått bruk for omtrent alt jeg lærte ved UiB.

 • Mindre bilder: 
  Student: Kirsti Loe, DNV Safety & Asset Risk Management

  Evnen til å forstå og løse komplekse problemer, som jeg lærte meg gjennom 5 år ved Matematisk institutt, er veldig relevant i forhold til den jobben jeg har nå.

 • Mindre bilder: 
  Student: Øystein Ariansen Haaland, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

  Samfunnet skriker etter folk med kunnskaper innen matematikk og statistikk. Oljeindustrien må rekruttere fra utlandet, skolene holder på å gå tomme for kompetente mattelærere, forsikringsselskapene trenger ansatte som forstår risiko, og forskningsmiljøene i hele landet mangler tallbehandlere.

 • Mindre bilder: 
  Student: Karl Johnny Hersvik, Direktør for forskning og utvikling i Statoil

  Hvis jeg skulle gi et godt råd til en fersk student som er helt i startgropen, så ville jeg ha sagt «velg med hjertet, ikke med hue.» Det er det du brenner for du blir god i.

 • Fikk tre jobbtilbud før fullført lektorstudie

  Anita Tindeland, student ved den integrerte lektorutdanningen for realfag ved Mat-Nat fakultetet, har fått ikke mindre enn tre jobbtilbud fra ulike videregående skoler før hun har levert masteroppgaven sin. Selv mener hun det skyldes en kombinasjon av å være tidlig ute med jobbsøknader og at lektorer med realfagskompetanse er ettertraktet.

 • Matematikken i havet

  Nils Olav Handegard har studert matematikk og jobber nå på Havforskningsinstituttet

 • Som lærer får du alt!

  Ann-Kristine Vange har tatt lektorutdanninga og jobbar nå som lærar ved Bergen Katedralskole

 • Jeg har vært heldig med studievalget mitt!

  Vegard Aamodt går på det integrerte lektorprogrammet hvor han tar en master i fysikk, med matematikk som undervisningsfag.

 • Mindre bilder: 
  Bedrift: Det Norske Veritas AS

  De som evner å sette matematikken inn i en praktisk nyttbar sammenheng, og å kommunisere dette til kunder og andre som ikke nødvendigvis har den samme innsikten, er de beste ingeniørene.

 • Mindre bilder: 
  Bedrift: Tryg Forsikring

  Det er veldig gode karrieremuligheter for dem som velger å studere matematikk. I dag er det mangel på både aktuarer og ingeniører og det vil med stor sannsynlighet også være en stor etterspørsel etter de som kan matematikk også i tiden fremover.

 • Mindre bilder: 
  Bedrift: SAFETEC

  Ettersom vi gjør mange avanserte og komplekse analyser av tekniske systemer er det helt nødvendig at våre ansatte har god forståelse for utregningene som ligger bak, nettopp for å kunne stille de riktige spørsmålene. Det hjelper ikke å bare «sette inn et tall i modellen», man må forstå hvorfor tallet som kommer ut er riktig, eller feil.