Første studieår på Matematisk institutt

Lurer du på hva du kan forvente det første året som bachelorstudent? Vi har satt sammen den informasjonen du trenger for å gjøre et riktig studievalg og for å vise hva Matematisk institutt har å tilby både faglig og sosialt.

Første studieår er stort sett likt for alle studenter, uavhengig om du starter på bahelorprogrammet i Matematikk, Matematikk for industri og teknologi, Statistikk eller Integrert master i aktuarfag. Du får mye oppfølgning og et godt faglig grunnlag slik at du fra andre studieår kan spesialisere deg og velge fag etter interesser.

 • Mindre bilder: 
  Oppstarten

  De første ukene som student er hendelsesrike, både sosialt og faglig.

 • Mindre bilder: 
  Det faglige: Første og andre semester

  For å lykkes som student i matematikk er det viktig å legge ned mye arbeidsinnsats helt fra første semester. Jobber du mye med det faglige så har vi mange dyktige forelesere som vil lære deg masse.

 • Det sosiale på Matematisk institutt

  Som matematikkstudent skal man ikke bare sitte å regne oppgaver. Det er mange tilbud for å ivareta matematikkstudentene og for å få dem til å trives.

 • Mindre bilder: 
  Oppfølging og veileding

  Matematisk institutt tilbyr en mentorordning for matematikkstudenter, i tillegg til andre veiledningsordninger.

 • Oppfriskningskurs før semesterstart 2014

  Skal du studera ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet til hausten? Da kan det vere klokt å følgje oppfriskingskursa våre i matematikk før studiane starter.