Videreutdanning for lærere

Interessert i å øke din kompetanse som matematikklærer?

vid.jpg

Bilde av lærer ved tavlen i klasserom

Matematisk institutt tilbyr samlingsbasert deltidsutdanning for lærere som ønsker å øke sin matematikkompetanse parallelt med jobb.

Våre tilbud:

  • Masterprogrammet Master i undervisning med fordypning i matematikk.
  • To matematikkurs à 15 studiepoeng - Matematikk for lærere i ungdomsskolen - nytt tilbud studieåret 2014/15
  • To matematikkurs à 15 studiepoeng - Påbygning i matematikk for lærere i ungdomskole og videregående skole

Det er også mulig å ta ordinære matematikk- og statistikkemner ved UiB, ved å søke såkalt lærerstudierett

 

Trenger du overnatting?
Her er en oversikt over noen aktuelle overnattingssteder i Bergen.