Hva forsker vi på i ren matematikk?

Vår forskningsvirksomhet kan naturlig deles inn i tre hovedområder, nemlig

Innenfor disse retningene tilbyr vi mastergrads- og doktorgradsutdanning.

Vi forsker innenfor et bredt spekter av matematiske problemstillinger: klassiske problemer, nye problemer som dukker opp i den rivende utviklingen av matematikken selv, og problemer knyttet til andre felter som moderne teoretisk fysikk. Vi samarbeider med en lang rekke forskere ved institusjoner og universiteter i hele verden.

  • Mindre bilder: 
    Matematisk analyse

    Gruppen i analyse jobber med et bredt spektrum av matematiske områder: klassisk matematisk analyse, geometri, matematisk fysikk, Hamiltonsk mekanikk og kosmologi. Forskningen vår utgjør altså en syntese av ulike disipliner og inkluderer anvendelser innen for mekanikk og ingeniørvitenskap.

  • Mindre bilder: 
    Topologi