Statistikk

Statistikk er fagfeltet som dreier seg om prinsippene og metodene for å samle inn og analysere kvantitativ informasjon. Statistikk kan anvendes overalt hvor det fins data, og i dagens samfunn hvor det lagres og genereres data hele tiden, er det et økende behov for statistikere. Aktuarfag er betegnelsen på fagfeltet som benytter statistiske og matematiske metodar for å løse problemstillingar innen forsikring og finans. Som aktuar analyserer du risiko og finansielle effekter av fremtidige hendelser. Og som en av to institusjoner i Norge, tildeler UiB aktuarkompetansen.


Utdanningsmuligheter:
Gruppen har ansvar for en bachelorgrad i statistikk og en mastergrad i statistikk med tre mulige studieretninger som er matematisk statistikk, dataanalyse og finansteori og forsikringsmatematikk. I tillegg har gruppen ansvar for en 5-årig profesjonsutdanning i aktuarfag. Se de enkelte programmene:

Å studere statistikk og aktuarfag gir deg en framtidsrettet og ettertraktet kompetanse som gir mange jobbmuligheter. I dag arbeider det statistikere og aktuarer innen livsforsikring, skadeforsikring, finans, kapitalforvaltning, medisinske forskningsmiljø, industri, olje og gass samt offentlig forvaltning. Se mer på Matematisk institutts karrieresider. 

Forskning:
Faggruppen i statistikk ved Matematisk institutt forsker på problemstillinger innen bio- og medisinsk statistikk, beregningsorientert statistikk, statistisk metodeutvikling, spesielt tidsrekker, samt finans og forsikringsmatematikk. Du kan lese mer om noen av disse forskningstemaene i linkene til høyre.

Gruppen er et av de største fagmiljøene i Norge innen statistikk, og gruppen samarbeider med forskere ved andre institutt ved UiB og en rekke institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. 

Faste vitenskapelige ansatte:
Ivar Heuch
Hans A. Karlsen
Jan Bulla
Hans J. Skaug
Bård Støve
Dag Tjøstheim

Professor II:
Kjersti Aas

Postdocs:
Biqing Cai
Heidar Eyjolfsson
 
Emiriti:
Trygve Nilsen

 

 

 • Mindre bilder: 
  Tidsrekker

  Fagfeltet behandler statistisk analyse av observasjoner tatt etter hverandre i tid. En prøver å avdekke strukturer som beskriver underliggende sammenhenger mellom observasjonene. Metodene kommer til anvendelse spesielt innenfor økonometri, men brukes i mange andre sammenhenger for eksempel i analyse av geologiske og biologiske data.

 • Mindre bilder: 
  Forsikring og finans

  Noen av de første områdene hvor man brukte statistiske metoder var innen forsikring. Da et forsikringsselskap lever av usikkerhet er det et stort behov for folk som kan analysere dette. Dette gjenspeiles ikke minst av at statistikere med spesialisering innen forsikring har en egen tittel, aktuar. Aktuarkompetansen tildeles i Norge i dag kun av universitetene i Bergen og i Oslo.

 • Beregningsorientert statistikk

  Høydimensjonal integrasjon utgjør kjernen av mange moderne estimeringsproblemer. Effektive beregningsalgoritmer gjør oss i stand til å anvende mer realistiske og interessante statistiske modeller.

 • Mindre bilder: 
  Marine anvendelser

  Marine problemstillinger er viktige for Norge, og Vestlandet spesielt. Store mengder data samles inn, og tilbyr mange interessante utfordringer for statistikere.

 • Medisinsk statistikk

  Anvendelser på medisinske problemstillinger utgjør et viktig felt innenfor biostatistikk.