Lærerutdanning i matematikk

 

Behovet for nye matematikklærere er større enn noensinne. Med den nye «Læreplanen kunnskapsløftet 2006» har skolefaget matematikk fått en enda mer sentral stilling i den videregående skolen. Det er dessuten innført nye krav for å undervise matematikk på ungdomsskolen. Mange lærere trenger videreutdanning i matematikk. Matematisk institutt har alltid sett det som en viktig oppgave å utdanne matematikklærere og instituttet bidrar til dette både ved gi relevant undervisning i matematikk og i matematikkdidaktikk.

 

På samme måte som en engelsklærer må kunne mye mer engelsk enn det eleven forventes å lære, må naturligvis en matematikklærer kunne mye mer matematikk enn det som undervises i skolen. En fiolinlærer som så vidt klarer å spille stykkene som eleven skal lære seg kan ikke være en god lærer. Slik er det også med matematikklærere. Matematisk institutt har mange kurs med innhold som er utdypende for emnene i skolematematikken: Algebra, kombinatorikk, funksjonslære, sannsynlighetsregning og statistikk, geometri, matematikkens historie, tallteori, differensialligninger, modellering osv. Det finnes også en egen masterretning i skolerettet matematikk.

 

Hvis man skal undervise matematikk i skolen må man også ta ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Læren om matematikkundervisning kalles matematikkdidaktikk og instituttet gir kurs i dette som inngår i PPU. Her lærer man blant annet: Om hvordan elever lærer matematikk, om sammenhengen mellom undervisningsform og læring, om begrunnelser for matematikkfaget i skolen (hvorfor skal alle ha det?), om ulike måter å kunne matematikk, hvordan man kan undervise andregradsligninger, å bruke GeoGebra, og mange andre ting som angår skolematematikken.

 

Tradisjonelt har man først tatt minst to fag (f. eks. matematikk og biologi) og deretter PPU, men nå kan man også begynne på lærerutdanningen med en gang man begynner på universitetet: I den integrerte lærerutdanningen er PPU-kursene fordelt utover studieløpet med minst et kurs i året. Studentene kommer på denne måten tidligere i kontakt med de pedagogiske problemstillingene og med skolen.

 

Christoph Kirfel og Runar Ile underviser matematikkdidaktikken på instituttet.

Christoph har bl. a. disse vervene:

• Redaktør for tidsskriftet Tangenten (for matematikklærere)

• Medlem av den nasjonale komitéen som deler ut Holmboeprisen

• Nestleder av Lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

• Representant i Etterutdanningsnettverket i matematikk

• Vararepresentant i rådet for Skolelaboratoriet ved UiB

Christoph holder dessuten mange etter- og videreutdanningskurs for lærere.

Runar har bl. a. disse vervene:

• Leder i Lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

• Representant i Programstyret for den integrert lærerutdanningen

• Medlem av rådet for nettstedet Matematikk.org

• Representant i rådet for Skolelaboratoriet ved UiB