Om oss

Ved Matematisk institutt foregår det forskning i ren matematikk, anvendt og beregningsorientert matematikk og statistikk. Instituttet legger stor vekt på utdanning av adjunkter og lektorer i matematikk. Instituttet tilbyr forskningsbasert undervisning i en rekke emner i matematikk og statistikk. Instituttet har et bachelorprogram i matematiske fag og har flere mastergradsprogram som fører studentene fram mot forskningsfronten i faget. Matematikere og statistikere er meget etterspurte i arbeidsmarkedet og kandidater utdannet ved vårt instituttet har fått meget gode jobber på en rekke områder i samfunnet.

  • Mindre bilder: 
    Matematisk Fagutvalg

    Matematisk Fagutvalg er studentenes forum på matematisk institutt. De arranger blant annet populærvitenskapelige foredrag om matematikk, filmframvising, fester og idrettslag.

  • Mindre bilder: 
    Råd og utvalg

    Råd og utvalg ved matematisk institutt.