Hjem
Click

Matematisk institutt

Om oss

Matematisk institutt gir utdanning i matematiske fag på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Vi er også en viktig aktør innen lærerutdanning. Våre ansatte forsker innen både teoretiske og anvendte deler av faget, inkludert numeriske beregninger og statistikk. Mer informasjon om våre utdanningstilbud og forskningsgrupper finnes i undermenyene.