Vi underviser og forsker i

Matematisk institutt har fire forskergrupper.

 • Anvendt og beregningsorientert matematikk

  I anvendt og beregningsorientert matematikk er viktige forskningstema hydrodynamikk/havmodellering, industriell matematikk/reservoarmekanikk, billedbehandling, geometrisk integrasjon og beregningsvitenskap (scientific computing).

 • Ren matematikk

  I ren matematikk er vi interessert i og forsker på matematiske problemer som spenner fra klassiske spørsmål til moderne teoretisk fysikk.

 • Mindre bilder: 
  Statistikk

  Statistikk er fagfeltet som dreier seg om prinsippene og metodene for å samle inn og analysere kvantitativ informasjon. Statistikk kan anvendes overalt hvor det fins data, og i dagens samfunn hvor det lagres og genereres data hele tiden, er det et økende behov for statistikere. Aktuarfag er betegnelsen på fagfeltet som benytter statistiske og matematiske metodar for å løse problemstillingar innen forsikring og finans. Som aktuar analyserer du risiko og finansielle effekter av fremtidige hendelser. Og som en av to institusjoner i Norge, tildeler UiB aktuarkompetansen.

 • Lærerutdanning i matematikk