Hjem

Matematisk institutt

Lyst til å bli matematikklærer?

Skolen trenger dyktige matematikklærere. Har du lyst til å bli en av dem?

Hvilke matematikkemner bør jeg ta hvis jeg vil bli lærer?

For å bli matematikklærer i ungdomsskole eller videregående skole, må du skaffe deg minst 60 studiepoeng relevant utdanning innen matematikk. Matematisk institutt anbefaler følgende emner for studenter som tar sin utdanning ved UiB:

Videregående skole:

Ungdomsskole:

Disse emnene kan du enten ta som del av en bachelorgrad, som del av UiBs integrerte lektorutdanning eller som påbygging til tidligere utdanning (f.eks. allmennlærerutdanning).

Dersom du er student på bachelorprogram i matematiske fag, vil du automatisk få dekket disse anbefalingene. Det samme gjelder dersom du går på integrert lektorutdanning og tar en av studieretningene som inneholder matematikk.
Studenter på andre bachelorprogram kan kontakte studieveileder på sitt program for å få hjelp til å sette opp en utdanningsplan der de anbefalte matematikkemnene inngår.

Dersom du kun er interessert i å ta disse emnene, f.eks. som påbygging til annen utdanning, er det mulig å ta dem i løpet av et studieår. Se vedlagte informasjonsskriv.

 

Hva mer må til for å bli lærer?

I tillegg til tilstrekkelig fagbakgrunn trenger du godkjent praktisk-pedagogisk utdanning for å bli lærer. I UiBs integrerte lektorutdanning inngår dette som en del av studiet. Dersom du ikke går på denne utdanningen (eller ikke har annen lærerutdanning fra før), kan du ta praktisk-pedagogiske utdanning som ettårig studium (PPU) her på UiB.

Du finner mer informasjon om mulighetene til å bli lærer på denne nettsiden.