Hjem

Matematisk institutt

Lærerutdanning

Lyst til å bli matematikklærer?

Da kan du  søke deg inn på

Integrert lektorutdanning med master i matematikk eller naturvitenskap (5 år)

I lektorprogrammet kan du enten velge å ta master i matematikk, eller å ta 60 sp matematikk, sammen med master i et annet fag. Da vil du få tilstrekkelig kompetanse til å undervise matematikk i 5.-10. klasse og i videregående skole.

En annen mulighet er å ta en vanlig bachelorgrad der du sørger for å få dekket to undervisningsfag. F.eks. bachelorgrad i matematikk der den valgfrie delen brukes til å ta 60 sp fysikk. Deretter tar du ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), enten direkte etter bachelorgraden eller etter master. Dersom du allerede har en bachelorgrad eller lignende, kan du ta Årsstudiet i naturvitenskaplige fag for å få på plass det du evt. mangler for opptak til PPU.

Her er mer informasjon om de ulike alternativene og hva du bør velge.