Kontaktinformasjon

Besøksadresse

Realfagbygget, Allegaten 41, 4 etg. sør.

Postadresse

Universitetet i Bergen
Matematisk institutt
Postboks 7800

5020 Bergen

Ekspedisjonstid 15. mai - 15. september: mandag-fredag, 8:00-15:00
15. september - 15. mai: mandag-fredag, 8:00-15:45
Aktuelle nummer Telefon: 555 82838
Telefax: 555 89672
E-post Administrasjonen: kontor@math.uib.no
Studieveileder: studieveileder@math.uib.no