Hjem

Matematisk institutt

Fra algebra til risikoanalyse

Hvor kan man få jobb med en mastergrad i matematikk?

Ett av innslagene i PÅ VEI-uken ved Mat.-nat.-fakultetet omhandlet karriereveier: Hvor kan man få jobb etter studier på Mat.-nat.? Kirsti Loe ble ferdig med sin mastergrad i ren matematikk med spesialisering i algebraisk geometri våren 2009. Studenter fra både bachelor- og masternivå var kommet for å høre på Loes erfaringer med arbeidslivet.

 

Tilbake på skolebenken

Loe har nå jobbet som konsulent i Det Norske Veritas i nesten to år og jobber hovedsakelig med sikkerhet og risikoanalyse i olje- og gassindustrien. Hun fortalte blant annet litt om overgangen fra studier til arbeid:

-Jeg trodde jeg var ferdig å studere da jeg begynte i arbeidslivet, men det var rett tilbake på skolebenken igjen med deltagelse på ulike kurs og opplæring store deler av den første tiden. Det er først nå når jeg har jobbet i nærmere to år, at jeg føler at jeg har begynt å bidra ordentlig selv.

 

Loe jobber først og fremst med risikoanalyse, men er også kurskoordinator og arrangør av workshops, i tillegg til å undervise noen av grunnkursene DNV holder i risikoanalyse. Hun fortalte også litt om selskapet:

-DNV tilbyr tjenester innenfor områdene maritim, olje, gass og energi, næringsmiddel og helsesektoren, men det hele begynte med den maritime sektoren og inspisering av skip. Innenfor risikoanalyse og risikostyring bistår DNV med identifisering, vurdering og håndtering av risiko til ulike kundegrupper i industrien. Ett eksempel kan være å vurdere og analysere risiko i forbindelse med ulikt arbeid på oljeplattformer; fare for ulykker og så videre.

 

Den tidligere algebrastudenten har kolleger fra mange ulike fagretninger, både realister, ingeniører og andre:

-I jobben min bruker jeg en del matematikk, spesielt i forbindelse med risikoanalyse, men først og fremst har jeg fått bruk for den generelle analytiske forståelsen man oppnår etter å ha studert på mastergradsnivå. Jeg trives veldig godt i jobben, selv om det hender at jeg savner å bruke litt mer avansert matematikk i arbeidet.