Hjem

Matematisk institutt

Forskningsgruppen for algebra

Algebra

Algebra springer ut fra studiet av ligninger og polynomer. Utifra dette har det oppstått et rikt utvalg av moderne algebraiske strukturer. Grupper, kropper, ringer og Lie-algebraer er blant de mest grunnleggende. Algebra blir særlig interessant når det vekselvirker med andre felter som kombinatorikk, topologi, geometri, beregningsmetoder eller fysikk.

Fast vitenskapelig ansatte:

  • Gunnar Fløystad  (kombinatorisk kommutativ algebra, ikke-kommutativ algebra, beregninger i algebraisk geometri)

  • Runar Ile  (kommutativ algebra, moduler over singulariteter)

 

 

  • Morten Brun (Witt-vektorer, kombinatorisk kommutativ algebra)