Hjem
Click

Matematisk institutt

Forskningsgruppen for algebraisk geometri

Algebraisk geometri

I algebraisk geometri studeres geometriske objekter som har algebraisk struktur: kurver, flater og høyere dimensjonale mangfoldigheter som lokalt kan beskrives ved polynomligninger. Her er det et rikt samspill med moderne abstrakt algebra, topologi og kompleks analyse. Noen av problemstillingene er klassiske og går opptil to hundre år tilbake, mens andre er f.eks. relatert til problemer i moderne teoretisk fysikk.

Følgende fast vitenskapelig ansatte forsker i fagfeltet:

Forskningsinteressene spenner over et stort område av temaer innenfor algebraisk geometri og omfatter blant annet

  • Kompleks algebraisk og projektiv geometri
  • Birasjonal geometri
  • Deformasjonsteori og degenerasjoner av spesielt kurver og flater
  • Brill-Noether teori for kompakte Riemannske flater
  • Abelske varieteter
  • Singularitetsteori     

Interessert i å vite mer? Klikk på navnene til de ansatte for å komme til de respektive hjemmesidene eller lenken "Interessert i å studere algebraisk geometri?" til høyre. Det er også mulig å komme innom for en prat.