Hjem
Click

Matematisk institutt

Forskningsgruppen for porøse medier

Porøse medier

Gruppen for porøse medier forsker på de grunnleggende utfordringene tilknyttet det å løse ligningene som beskriver flyt og transport i porøse medier. Disse omfatter utvikling av et rigorøst matematisk grunnlag for de empiriske fysiske lovene for væskebevegelser i porøse medier, numeriske metoder for å løse de partielle differensiallikningene som dukker opp og karakterisering av reservoaregenskaper via invers modellering basert på observert produksjonshistorie i et reservoar.

Flyt i porøse medier og reservoarmekanikk

De store olje- og gassresursene i nordsjøen har gitt Norge økonomisk velstand, og norsk industri har verdensledende ekspertise på oljeleting og -produksjon. Nå er de samme reservoarene på nippet til å bli Europas viktigste lagringsplasser for karbondioksid (CO2). Det er viktig for Norge å beholde høy produksjon, sikre at industrien blir enda bedre og forbli verdensledende på karbonlagringsteknologi. Samtidig ønsker vi å skape interesse for ingeniørløsninger på miljøproblemer som utvinning av geotermisk energi for kommersielle formål samt å modellere transport av forurensende partikler gjennom berggrunnen og jordsmonnet.

Vitenskapelig ansatte:

 

Professor II:

 

Postdoktorer: