Hjem

Matematisk institutt

Forskingsgrupper

Forskningsgrupper ved Matematisk institutt

Matematisk institutt har ti forskingsgrupper.

Algebra                                 

Algebraisk geometri

Analyse og PDE                      

Beregningsmatematikk

Bildebehandling                       

Fluidmekanikk

Matematikkdidaktikk               

Porøse medier

Statistikk                                

Topologi