Hjem

Matematisk institutt

Åpen dag

Fagdag i matematikk

Hos oss vil du få noen spennende innblikk i hva studenter og forskere gjør, og hva du kan jobbe med dersom du tar en utdanning ved vårt institutt.

Hos oss vil du få noen spennende innblikk i hva studenter og forskere gjør, og hva du kan jobbe med dersom du tar en utdanning ved vårt institutt! Opplegget passer for VGS-elever og spesielt flinke ungdomsskoleelever som har fullført ungdomsskolematematikk.

Program fagdag

Vi kjører det samme programmet to ganger før og etter lunsj. Innen hver bolk får du smakebiter fra matematikk og anvendelser av matematikk. Det blir korte foredrag, men mest skal dere selv gjøre praktiske oppgaver. Dere skal bygge fraktaler og beregne størrelsen på asteroiden som utryddet dinosaurene.

Lurer du på hva matematikk brukes til, i tillegg til å lage skoleoppgaver for elever? Matematikk egner seg utmerket til dataprogrammer for å simulere og regne ut løsning til kompliserte problemer, til og med spesialeffekter i filmer! Vi vil forklare på en populærvitenskapelig måte hvordan et problem blir formulert matematisk og hvordan matematikk anvendes til å løse problemet ved hjelp av datamaskiner. Vi vil også vise morsomme, interessante eksempler på problemer som jobbes med rent teoretisk.

Anvendelser av matematikk

Matematikk er verktøyet som kan brukes til å løse mange problem fra naturvitenskap og samfunnsliv. Modellering er å beskrive problem matematisk. I denne bolken skal vi ta utgangspunkt i utryddelsen av dinosaurene for omlag 65 millioner år siden. Mye tyder på at utryddelsen skyldtes at en asteroide traff jorden. Det er funnet et støvlag på jordens overflate som skyldes kollisjonen mellom asteroiden og jorden. Elevene skal lage en matematisk modell som gjør det mulig å regne ut radius til asteroiden ut fra data om støvlaget.

Visste du at du matematikere og statistikere er noen av de som er mest fornøyd med jobben sin?

Matematikere og statistikere finner du innen fornybar energi, olje og gass, i skolen, finans og forsikring, havforskning, helsesektoren og så videre.   

Dersom du liker matematikk, men er usikker på hvilken studieretning som er riktig for deg kan du spørre våre studieveiledere om råd: studieveileder@math.uib.no.

Hvordan kommer jeg meg dit?

Oppmøte på del 1 i fagdag i matematikk (kl 10.15): Etter fellesåpningen (kl 09-10.00) kommer vi og henter deg og følger deg til fagdagen.

De som ikke har anledning til å delta på fellesåpningen kan møte opp i 4. etasje Realfagbygget, Allegaten 41 (Matematisk institutt); vi skal være i rommet rett ved hovedheisene/trappen når du kommer ut i 4. etasje: rom nr 4A10b. 

 

Oppmøte på del 2 i fagdag i matematikk (kl 12.00): Realfagbygget 1. etasje. Vi møtes på Integrerbar kl 12:00 for lunsj 12:00-12:30.