Hjem

Matematisk institutt

Emne for videregåendeelever

Matematikksirkelen: Et universitetskurs for elever i videregående skole

Matematisk institutt vil gjenta suksessen med å tilby et kurs på universitetsnivå for videregående elever skoleåret 2017/2018. Kurset ble første gang forelest skoleåret 2016/2017. Gjennom forelesninger og nettundervisning vil professor Hans Munthe-Kaas gi de mest interesserte VGS-elevene gleden av å utforske matematikk i forskningsfronten.

matematikk-sirkelen_hans_munthe-kaas.jpg

Kursansvarlig professor Hans Munthe-Kaas
Professor Hans Munthe-Kaas er kursansvarlig for universitetskurset for VGS-elever.
Foto:
Antonella Zanna Munthe-Kaas

Matematikksirkelen

Overalt rundt oss i naturen, kunst og arkitektur finner vi mønstre med symmetrier. Eksempler er snøflakenes sekskantsymmetri, repeterende mønstre i tapet og mosaikker og i moderne fysikk er symmetrier grunnleggende for forståelsen av elementærpartikler. I kurset Matematikksirkelen vil VGS-elever skoleåret 2017/2018 få muligheten til å utforske slike symmetrier ved hjelp av matematikk. Gruppeteori er det matematiske språket for å beskrive symmetrier. Gruppeteori er fundamentalt i ulike deler av matematikken, med mange viktige anvendelser innen teknologi, fysikk, kjemi og informatikk.

Gjennom forelesningsserien i Matematikksirkelen vil elevene lære det matematiske grunnlaget for gruppeteori, og forstå hvordan man kan bruke dette til å beskrive og klassifisere ulike symmetrier. I kurset vil det bli løst problemer fra ulike anvendelsesområder, og derfor har kurset stor relevans for elever som senere ønsker å studere realfag.

Innblikk i matematikk i forskningsfronten

Kurset Matematikksirkelen er et tilbud utelukkende for elever i videregående skole. Ved å delta på dette kurset vil elevene få se en annen side av matematikkfaget enn det de vanligvis ser i skolen. Dette gir muligheten til å oppleve gleden ved å utforske matematikk nærmere forskningsfronten på en tilgjengelig måte. 

Kursmateriellet består av et forelesningshefte med teori, anvendelser og øvingsoppgaver spesiallaget for kurset. Hver onsdags ettermiddag fra slutten av august til påske er det forelesninger i Sirkelen. Hver forelesning vil behandle et kapittel i forelesningsheftet. Mellom forelesningene er det lagt opp til at elevene skal arbeide med øvingsoppgaver. Elevene vil få veiledning og oppfølging via UiBs læringsplattform MittUiB. Med jevne mellomrom blir forelesningen etterfulgt av gjesteforelesninger der en forsker i matematikk forteller om et aktuelt tema innen sin forskning. Slik vil Matematikksirkelen også gi elevene innblikk i hva det betyr å studere og forske i matematikk.

 

Praktisk informasjon til skoler og elever

Kurset er utelukkende for VGS-elever. Kurset er på universitetsnivå og gir 10 studiepoeng. Det går over to semestre, med oppstart august/september 2017 og eksamen rundt påsketider 2018 (vi tar pause desember og i høst- og vinterferiene). Elevene får begrenset studierett på UiB, med tilgang til kurshjemmeside og alle UiB sine IT-systemer. De er fritatt semesteravgift og vil ikke få studentkort. De vil heller ikke få karakterutskrift før de er ferdige med videregående skole. Kurset kan senere inngå i et studium, som valgfritt matematikkurs, på et universitet eller høgskole.

Søknad: Skolen må søke på elevens vegne og må samtidig bekrefte at R2 er bestått. Spesielt interesserte elever kan ta det uten R2, men da må R1 være bestått med meget god karakter. Søknad må inneholde følgende informasjon: navn, personnummer (11 siffer), adresse og e-postadresse til eleven, og gjerne også telefonnummer. Søknaden/brevet må være datert og signert og helst skrevet på skolens brevmal, alternativt stemplet med skolens stempel. Karakterutskrift legges ved søknaden. Søknaden sendes Matematisk institutt på UiB. Adresse: Matematisk institutt, Universitetet i Bergen, Postboks 7803, 5020 Bergen (Søknad kan gjerne skannes og sendes til studieveileder@math.uib.no).

Søknadsfrist er 20. juni. (er dere sent ute, så ta kontakt studieveileder@math.uib.no og vi skal prøve å få eleven registrert etter fristen hvis mulig)

Eksamen: Innleveringer teller 25%. 4 timers skriftlig eksamen teller 75%. Dato for eksamen er ikke fastsatt enda, men vil være rundt midten av vårsemesteret 2018, slik at den ikke vil kollidere med eksamener på VGS.

Undervisningen: Kurset vil ha forelesinger på Realfagbygget (Allègaten 41, Bergen). Undervisningsdag er onsdager kl. 16.15-18.00. Noen onsdager vil det være gjesteforelesninger i tillegg.