Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vår forskning og utdanning handler om alt fra å forstå naturen og miljøet rundt oss, til universets og livets byggesteiner og opprinnelse. Våre fagområder dekker matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, geofag og biofag. Fakultetet kjennetegnes særlig av forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Hos oss finner du et internasjonalt fagmiljø, med mange verdensledende forskere. Våre utdanninger gir kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.
 

Nyttig informasjon for studenter

UNDERVISNING | INNOVASJON

Slik unngår han sovende studenter

Det er ikke lett å få tatt seg en dupp når Christian Jørgensens foreleser. Ved bruk av mobil-quiz og populærlitteratur oppdager de ferske studentene at biologi er gøy.

FORSKNING | INFORMATIKK

Daniel lærer datamaskinen å tenke

Når samtalen blir for kjedelig, kobler Daniel Lokshtanov (32) av med oppgaver datamaskiner ikke klarer å løse. Det har gjort ham til en av Norges fremste algoritme-forskere.

INNOVASJON

Samarbeider for informasjonssikkerhet

Institutt for informatikk samarbeider med Simula Research Laboratory for å øke datasikkerheten i Norge. Samarbeidet materialiserer seg nå i et nytt selskap med navnet Simula@UiB.

Universitetsstyret

Styret vedtar rammer for marin satsing

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet får ansvar for universitetets marine satsing. Denne og flere andre saker ble tatt opp i styremøtet 28. april.

Strategi 2016-2022

Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok 10. desember 2015 en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.