Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets satser tungt på forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Internasjonalt fagmiljø. Våre utdanninger gir kompetanse og arbeid innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.

For studenter:

Horisontforedrag

Single-cell RNA sequencing: A modern microscope - Horisontforedrag av Rickard Sandberg

The lecture will exemplify new insights from recent advances in molecular analyses of individual cells, transforming modern biology and medicine.

EnTek-bygget

Slik blir det nye energi- og teknologibygget EnTek

Arkitektgruppen Cubus og Arkitema er utpekt som vinnere av arkitektkonkurransen om nytt teknologibygg på Nygårdshøyden.

Nyhet

Imponert av havforskinga ved UiB

– Marin forsking krevjer samarbeid på tvers, det er både UiB og Noreg gode på. Jonas Gahr Støre besøkte UiB og Havlaboratoriet og fekk eit innblikk i den største konsentrasjonen av marine forskingsmiljø i Europa.

Internasjonal rangering

Geovitenskap i verdensklasse

For andre året på rad er UiB inne på 40. plass på NTUs rangering over verdens beste universiteter innenfor geovitenskap.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.