Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ett av seks fakulteter ved Universitetet i Bergen. Fakultetet består av åtte institutter som sammen utgjør grunnstammen for forskning og utdanning innen disipliner som matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geo- og biofag. Vi utfører også forskning og tilbyr utdanning innen områder som går på tvers av fagdisiplinene, med særlig vekt på klima, energi og marine fag.
 

Nyttig informasjon for studenter

Åpen dag: Påmeldingen er i gang

9. mars åpner vi dørene for deg som er nysgjerrig på universitetet. Møt fagfolk, se campus og få en følelse av hvordan det er å være UiB-student.
FORSKNING | GEOBIOLOGI

På sporet av livets opprinnelse

En ekspedisjon bestående av internasjonale forskere har hentet bergarter fra bunnen av Atlanterhavet. Disse viser spor etter tidlig liv på jorden og forskerne håper slik å oppdage flere brikker i puslespillet om livets opprinnelse.

Darwindag og horisontforedrag
Tag - KALENDER Created with Sketch. feb 15

Pest! - Foredrag av Nils Chr. Stenseth, Ersland og Blomberg

På 1300-tallet døde over halvparten av Norges befolkning av Svartedauden. Hva slags sykdom var det? Hvorfor brøt epidemien ut? Finnes pesten fortsatt? Kan det skje igjen? Og hvilken rolle spilte økologi og biologi?

Lærerutdanning

UiB starter opp PPU deltid i matematikk og naturfag

Interessert i å bli realfagslærer? Har du en fagutdanning, men ønsker å omskolere deg? Eller underviser du allerede i skolen, men mangler formell pedagogisk kompetanse?

Strategi 2016-2022

Dypere innsikt - felles innsats - sterkere innflytelse

Fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vedtok 10. desember 2015 en ny strategi for fakultetet som skal gjelde for perioden 2016-2022.

Forskning ved matnat

Fakultet har et internasjonalt forskningsmiljø, med mange verdensledende forskere. I tillegg til våre åtte institutter finnes det også, på tvers av institutter og fagområder, spennende forskningssentre. Fakultetet har har klima, energi og marine fag som hovedsatsingsområder. Dette betyr selvfølgelig ikke at vi ikke driver med andre spennende og viktige ting, for hos oss finner du alt fra kodeknekkere til nanoteknologer og insektforskere. I tillegg til forskningen som skjer ved fakultetet tilbyr vi utdanning innenfor hele vårt spekter av forskningsområder.

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen er utformet som en veiledet forskerutdanning, og er som regel koblet til en stipendiatstilling ved et institutt. Utdanningen omfatter en opplæringsdel, samt et selvstendig forskningsarbeid som dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå. Utdanningen er normert til tre år og gir tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.