Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vår forskning og utdanning handler om alt fra å forstå naturen og miljøet rundt oss, til universets og livets byggesteiner og opprinnelse. Våre fagområder dekker matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, geofag og biofag. Fakultetet kjennetegnes særlig av forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Hos oss finner du et internasjonalt fagmiljø, med mange verdensledende forskere. Våre utdanninger gir kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.
 

Nyttig informasjon for studenter

Forskning | Biologi

Små fisk kan spele stor rolle i Afrika

Småfisk som formeirer seg raskt kan vera eit viktig verkemiddel i kampen mot underernæring i dei fattigaste delane av verda. Det er konklusjonen i ein FN-rapport, der Jeppe Kolding frå UiB har vore førsteforfattar .

FORSKNING | INFORMATIKK

Daniel lærer datamaskinen å tenke

Når samtalen blir for kjedelig, kobler Daniel Lokshtanov (32) av med oppgaver datamaskiner ikke klarer å løse. Det har gjort ham til en av Norges fremste algoritme-forskere.

Nyhet

Forskningssenter vil se jorden i sammenheng

Geologenes perspektiv er på millioner av år, meteorologer tenker fra time til time. Nå vil de arbeide sammen for å finne sammenhengen mellom klima og bevegelser i jordskorpen.

UNDERVISNING | INNOVASJON

Slik unngår han sovende studenter

Det er ikke lett å få tatt seg en dupp når Christian Jørgensens foreleser. Ved bruk av mobil-quiz og populærlitteratur oppdager de ferske studentene at biologi er gøy.

Scenario 2030

Scenario 2030 - for et styrket fakultet

Fakultetsstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger for hvordan vi bør organisere fakultetet fram mot 2030 for å lykkes med å sikre gode vilkår for våre fagområder. Gruppen ledes av dekanen og har frist til 1. desember 2016.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.