Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vår forskning og utdanning handler om alt fra å forstå naturen og miljøet rundt oss, til universets og livets byggesteiner og opprinnelse. Våre fagområder dekker matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, geofag og biofag. Fakultetet kjennetegnes særlig av forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Hos oss finner du et internasjonalt fagmiljø, med mange verdensledende forskere. Våre utdanninger gir kompetanse som er ettertraktet i arbeidslivet innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.
 

Nyttig informasjon for studenter

NYHET

Ungt forskertalent får europeisk toppstipend

Daniel Lokshtanov har fått det prestisjefylte Starting Grant fra Det europeiske forskningsråd. Han er den tredje forskeren ved Universitetet i Bergen som for tiden innehar et slikt stipend.

Alumnusdagen 2016

Storfamilien møtes

Inviter dine alumner, ta med familie og venner. Nå er det ikke lenge til Alumnusdagen.

Kommunikasjon og formidling

Asbjørn vil hjelpe deg med kommunikasjon

- Jeg kan hjelpe deg med å nå ut med forskning og informasjon, sier MatNat-fakultetets nye kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg. Denne uken startet han i den nyopprettede stillingen.

Mjøllnir

50 år i geolog(i)ens tjeneste

Linjeforeningen for geologi ved UiB, Mjøllnir, er av de eldste og mest aktive på Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet. I år er studentforeningen aktuell som 50-årsjubilant.

Scenario 2030

Scenario 2030 - for et styrket fakultet

Fakultetsstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal gi anbefalinger for hvordan vi bør organisere fakultetet fram mot 2030 for å lykkes med å sikre gode vilkår for våre fagområder. Gruppen ledes av dekanen og har frist til 1. desember 2016.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.