Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets satser tungt på forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Internasjonalt fagmiljø. Våre utdanninger gir kompetanse og arbeid innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.

For studenter:

NYHET | KLIMA

Samfunnsvitere vil sterkere inn i klimadebatten

Sosiologen Gisle Andersen ønsker å bidra til at klimaendringene i større grad også blir sett fra et samfunnsvitenskapelig perspektiv.

Horisontforedrag og Darwindag
feb 09

Havets vakre men kryptiske liv

Marint liv utfolder seg under overflaten i havet, og de dominerende livsformene - planktonet - er mikroskopisk og usynlig for det blotte øye. I dette Horisont-foredraget vil Thomas Kiørboe vise film og bilder av havets usynlige liv,

NYHETER

Foreslår massiv satsing på marin klynge

Regjeringsbestilt utredning foreslår å samlokalisere marine forskningsmiljøer i Bergen. - Blir dette fulgt opp kan Norge få Europas sterkeste klynge for marin forskning, utdanning og innovasjon, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Rehabilitering

Tettar taket på Realfagsbygget

Taket på Realfagsbygget har i år hatt fleire lekkasjar, og har frå Fløyen sett ut som grasteppe på ein fotballbane. Renovasjon i løpet av hausten har både tetta og vaska taket.

Kommunikasjon

Asbjørn og Jens hjelper deg

Vil du nå ut med forskingsresultata dine, rekruttere dei beste studentane eller har noko anna å melde? Ta kontakt med MatNat-fakultetet sine to kommunikasjonsrådgjevarar.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.