Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetets satser tungt på forskning og utdanning innen klima, energi og marine fag. Internasjonalt fagmiljø. Våre utdanninger gir kompetanse og arbeid innen industri, næringsliv, forskning, skoleverket og offentlig virksomhet.

For studenter:

Nytt forskningssenter

I dybden på dyphavet

De minst utforska stedene på jordkloden skal undersøkes av UiBs nye forskningssenter.

Forskning

Slik samarbeider MatNat-institutta

Forsking på fakultetet skjer i stor grad innan disiplinar. Ei ny analyse av dei 10 siste åra med innbyrdes samarbeid på fakultetet avdekkar fleire interessante trekk.

Nyhet

Fem unge forskarar får millionar

Fem forskarar frå UiB mottek over 100 millioner kroner frå Bergens forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Målet er å legge til rette for forsking i verdsklasse.

Nytt marint forskningssenter

Bærekraftig havbruk skal utvikles på Marineholmen

Bergen får et forskningssenter som skal gi bærekraftige løsninger for havbruksnæringen. Forskere fra Uni Research og UiB samordner innsatsen.

Meritteringsordning

Øyvind vil gjerne bli fremragende underviser

MatNat-fakultetet innfører en ny meritteringsordning for å gi undervisning høyere status. Professor Øyvind Fiksen ved Institutt for biologi søker ordningen.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.