Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er ett av seks fakultet ved Universitetet i Bergen, og var sammen med det Historisk-filosofiske og det Medisinske fakultet med på å grunnlegge Universitetet i 1946.

Fakultetet består av 8 institutt som sammen utgjør grunnstammen for forskning og undervisning innen disipliner som matematikk, kjemi, fysikk, datavitenskap, samt geo- og biofagene.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet satser tungt på tvers av realfagsdisiplinene, og har klima, energi og det marine som hovedfokusområde.

Følg oss på: 

Forskerutdanning (ph.d.)

Forskerutdanningen ved Universitetet i Bergen er en veiledet forskerutdanning som omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå samt en opplæringsdel. Utdanningen er normert til tre år og gir tittelen philosophiae doctor, ph.d.

Horisonter

Horisonter er en felles forelesningsserie for ansatte og studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetet, og alle andre interesserte. Serien belyser store vitenskapelige spørsmål og utfordringer.