Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nye studieprogrammer for 2017

Bli sivilingeniør ved å studere ved Universitetet i Bergen

Nå kan du søke opptak til tre nye studieprogram som gir deg sivilingeniør-kompetanse - og som gjør deg attraktiv på arbeidsmarkedet!

Sivilingeniør i medisinsk teknologi

Sivilingeniør i energi

Fornybar energi er i en rivende utvikling. Gjennom dette studiet blir du bedre kjent med energi hentet fra sol, vind og biodrivstoff. I tillegg vil du få innsikt i framtidens teknologier. Mange er i dag lite brukt, men kan i framtida hjelpe verden gjennom det såkalte "grønne skiftet": Bølgekraft, tidevannsenergi, geotermisk energi og mye annet.

Du får dyp innsikt i hvilke utfordringer dette kan gi i forhold til teknologiske, samfunnsmessige og miljøkonsekvenser. Hva kjennetegner energiressurser som er i bruk? Hvordan blir energi omformet og utnyttet?

For første gang tilbyr Universitetet i Bergen et femårig integrert masterprogram i energi som gir deg sivilingeniørkompetanse.

Det betyr at du får kunnskap om ledelse, økonomi og programmering - i tillegg til de grunnleggende realfagene.

Utdanningen er tilpasset samfunnsutviklingen. Som ferdig kandidat vil du bidra til å løse store, viktige utfordringer. Mange arbeidsgivere vil være på utkikk etter arbeidstakere som har oppdatert kunnskap om dette feltet.

Her finner du mer informasjon om innhold, krav og søknad

Sivilingeniør i havteknologi

Her kan du bli med på å videreutvikle teknologi innenfor et felt som er svært viktig. Norge trenger flere kandidater som har kunnskap om avansert teknologi.

Teknologi som skal løse utfordringer innen olje- og gassproduksjon, havbruk, fiskeriene, klima, mineralutvinning og overvåking. Teknologi som skal løse framtidens behov.

Du får kunnskap om marine operasjoner, teknologiledelse, økonomi og nyskaping. Mange norske bedrifter er på jakt etter personer som kan bidra til å videreutvikle høyteknologisk utstyr som sensorer, måleutstyr og styringssystemer.

En viktig del av studiet er masteroppgaven. Da kan du samarbeide med fagmiljøene ved Universitetet i Bergen, Høgskolen på Vestlandet, Sjøkrigsskolen, næringslivet eller såkalte forsknings- og utviklingsinstitusjoner.

Masteroppgaven gir også et godt fundament for doktorgradsstudier i havteknologi.

Her finner du mer informasjon om innhold, krav og søknad

Sivilingeniør i medisinsk teknologi

Dette studiet gir en unik mulighet til å prege framtidens helsevesen. Teknologi kan identifisere tidlige stadier av sykdommer. Pasientbehandlingen kan bli mer persontilpasset. Men for å lykkes, må etablerte fagutdanninger knyttes sammen med teknologer.

Programmet er tverrfaglig. Du får med deg en solid faglig ballast innen fysikk, matematikk, kjemi og dataanalyse. Samtidig flettes dette sammen med kunnskap fra medisin og andre helsefag.

De neste årene trenger helsesektoren og farmasøytisk industri enda flere teknologer som har både dyp og bred kunnskap om behandlingsmetoder, medisinsk teknologi og høyteknologisk utstyr.

Det nye femårige sivilingeniørprogrammet møter dette behovet.

Her finner du mer informasjon om innhold, krav og søknad