Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

HAVlunsj

Fra globale trender til lokale muligheter!

Hvilke utfordringer vil vi møte i 2018, og hvordan kan vår unike samlokalisering generere økt verdiskaping for bedriftene, forskningsmiljøene og samfunnet?

Havlunsj

Havlunsj

Hør noen av de ledende aktørene i miljøet fortelle om satsningsområder og samarbeidsmuligheter i 2018. I tillegg hjelper BTO deg å finne finansieringsmuligheter og samarbeidspartnere.

Foredragsholderne på dagens HAVlunsj er:

  • Jarl Giske – Marin dekan, Universitetet i Bergen
  • Harald Sveier – Teknisk sjef, Lerøy Seafood Group 
  • Cargill - TBA
  • Kari Øritsland – Senior forretningsutvikler, Bergen Teknologioverføring 

Det serveres lunsj til de som melder seg på her. Vel møtt!