Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

MNT-konferansen 2010: Kunnskap for fremtiden

 

Velkommen til MNT-konferansen "Kunnskap for fremtiden" i Bergen 9. og 10. februar 2010. Dette er en erfaringsspredningskonferanse som tar opp tema knyttet til rekruttering, frafall og gjennomstrømming innen realfag og teknologi.

Konferansen arrangeres av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

På konferansens første dag vil vi se nærmere på ungdommers valg og bortvalg, og hvilke utfordringer dette gir MNT-fagene. Videre vil vi se på hvordan man skal kunne gi ungdommer et bedre grunnlag for å kunne velge fremtidige fag, yrker og forskning.

Den andre konferansedagen vil vi ta opp aktuelle tema om aktører i det nasjonale MNT-landskapet, og belyse aspekter av realfagens samfunnsrelevans.