Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Marin - Klima - Energi

Bred forskning som går i dybden

Dette er MatNat-fakultetets hovedområder innen forskning. Vi ønsker å bidra til dypere innsikt og nyvinninger.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Produsent:
Asbjørn Leirvåg

Universitetet i Bergen har tre satsingsområder:

MatNat har fire tematiske utviklingsområder:

  • Molekylær livsvitenskap, inkludert bioinformatikk
  • Teknologi, inkludert IKT og medisinsk teknologi
  • Nanovitenskap
  • Lærerutdanning og fagdidaktikk

Spennende forskning:

Langsiktige mål mot 2022:

  • Utvikle flere internasjonale toppforskningsmiljøer
  • Synliggjøre og støtte tiltak som går på tvers av disiplinene
  • Sikre våre forskningsmiljøer det fremste innen forskningsinfrastruktur
  • Skape vekst i ekstern forskningsfinansiering