Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Marin - Klima - Energi

Dette er MatNat-fakultetets hovedområder innen forskning. Vi ønsker å bidra til dypere innsikt og nyvinninger.

Neste

Ægir6000 på tokt

Juli 2016 var undervannsfartøyet Ægir6000 på Tokt utfor Lofoten og Vesterålen. Se de unike opptakene.
1/4

Talking about climate

The focus of the documentary film is the role of language and the diversity of opinions in the climate change debate
Produsent:
Anwar Saab/1001 Films
2/4

Study close to nature in Bergen

UiB master’s student Aurélien Delaval tells us what it’s like to study marine biology in Bergen - Norway.
Produsent:
UiB
3/4

EnTek - Det nye Energi- og teknologibygget ved UiB

EnTek er en del av klyngesatsingen Bergen Science City – et samarbeid mellom UiB, forskningsinstitusjoner og næringsliv.
Produsent:
Gohde
4/4
Tilbake

Fire tematiske utviklingsområder:

  • Molekylær livsvitenskap, inkludert bioinformatikk
  • Teknologi, inkludert IKT og medisinsk teknologi
  • Nanovitenskap
  • Lærerutdanning og fagdidaktikk

Spennende forskning:

Langsiktige mål mot 2022:

  • Utvikle flere internasjonale toppforskningsmiljøer
  • Synliggjøre og støtte tiltak som går på tvers av disiplinene
  • Sikre våre forskningsmiljøer det fremste innen forskningsinfrastruktur
  • Skape vekst i ekstern forskningsfinansiering