Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Allerede lærerstudent?

Her kan du som allerede er student på integrert lektor- og adjunktutdanning i realfag finne nyttig studieinformasjon.

lærer

Bilde av lærer som skriver på tavlen
Foto:
Tom Klepaker

Her vil du stort sett finne såkalt statisk informasjon. Dvs. informasjon om studiet som ikke endres så ofte. Løpende informasjon om ting som skjer i studiet og emnene du tar, legges på Mi side.