Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Allerede lærerstudent?

Her kan du som allerede er student på integrert lektor- og adjunktutdanning i realfag finne nyttig studieinformasjon.

lærer

Bilde av lærer som skriver på tavlen
Foto: 
Tom Klepaker

Her vil du stort sett finne såkalt statisk informasjon. Dvs. informasjon om studiet som ikke endres så ofte. Løpende informasjon om ting som skjer i studiet og emnene du tar, legges på Mi side.

Noen viktige frister og ting å huske på i løpet av lektor- og adjunktstudiet

Du har selv ansvar for å orientere deg om frister og plikter som gjelder for deg som student via Mi side og UiBs nettsider, men for å gjøre det litt enklere er noen av de viktigste samlet her.

Studiemuligheter i utlandet på lektor- og adjunktprogrammet

I løpet av lektor- og adjunktprogrammet har du mulighet til å legge inn et utenlandsopphold.

Studieplaner

Studieplanene er de formelle dokumentene som beskriver mål, innhold, etc. i studieprogrammet. Noe av studieplanen er felles for alle UiBs integrerte lærerutdanningsprogram. Andre deler er programspesifikke.

Oppbygging av studiet

Høsten 2014 innføres det en ny modell for lektorprogrammet.

Utfyllende regler for integrert lektorutdanning

Utfyllende regler ble vedtatt av Utdanningsutvalget 04.10.07 (revidert 21.05.14) med hjemmel i ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”.

Programsamlinger

Hvert semester arrangeres det programsamling for studentene på integrert lektor- og adjunktutdanning.

Innpassing

Dette kan være aktuelt for deg som har tatt noe utdanning før du begynte/begynner på integrert lektor- og adjunktutdanning.

Masterdelen av lektorprogrammet

Den integrerte lektorutdanningen avsluttes med en 30 studiepoengs masteroppgave.

Praksis

Praksisopplæring utgjør en viktig del av MNs lektor- og adjunktutdanning

Studieveiledning

Studieveileder med ansvar for lærerutdanning er Marianne Jensen, tlf. 55 58 28 41, e-post:studieveileder.laerer@mnfa.uib.no.