Allerede lærerstudent?

Her kan du som allerede er student på integrert lektor- og adjunktutdanning i realfag finne nyttig studieinformasjon.

lærer

Bilde av lærer som skriver på tavlen
Foto: 
Tom Klepaker

Her vil du stort sett finne såkalt statisk informasjon. Dvs. informasjon om studiet som ikke endres så ofte. Løpende informasjon om ting som skjer i studiet og emnene du tar, legges på Mi side.

 • Noen viktige frister og ting å huske på i løpet av lektor- og adjunktstudiet

  Du har selv ansvar for å orientere deg om frister og plikter som gjelder for deg som student via Mi side og UiBs nettsider, men for å gjøre det litt enklere er noen av de viktigste samlet her.

 • Mindre bilder: 
  Studiemuligheter i utlandet på lektor- og adjunktprogrammet

  I løpet av lektor- og adjunktprogrammet har du mulighet til å legge inn et utenlandsopphold.

 • Studieplaner

  Studieplanene er de formelle dokumentene som beskriver mål, innhold, etc. i studieprogrammet. Noe av studieplanen er felles for alle UiBs integrerte lærerutdanningsprogram. Andre deler er programspesifikke.

 • Oppbygging av studiet

  Høsten 2014 innføres det en ny modell for lektorprogrammet.

 • Utfyllende regler for integrert lektorutdanning

  Utfyllende regler ble vedtatt av Utdanningsutvalget 04.10.07 (revidert 21.05.14) med hjemmel i ”Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen”.

 • Programsamlinger

  Hvert semester arrangeres det programsamling for studentene på integrert lektor- og adjunktutdanning.

 • Innpassing

  Dette kan være aktuelt for deg som har tatt noe utdanning før du begynte/begynner på integrert lektor- og adjunktutdanning.

 • Masterdelen av lektorprogrammet

  Den integrerte lektorutdanningen avsluttes med en 30 studiepoengs masteroppgave.

 • Praksis

  Praksisopplæring utgjør en viktig del av MNs lektor- og adjunktutdanning

 • Studieveiledning

  Studieveileder med ansvar for lærerutdanning er Marianne Jensen, tlf. 55 58 28 41, e-post:studieveileder.laerer@mnfa.uib.no.