Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Organisasjon

Organisasjon og ledelse ved MatNat-fakultetet

Fakultetsledelsen

DekanHelge K. Dahle
Prodekan forskning og strategiJarl Giske
Prodekan forskerutdanning og infrastrukturAnne Marit Blokhus
Prodekan utdanningHarald Walderhaug  
FakultetsdirektørElisabeth Müller Lysebo
Assisterende fakultetsdirektørKristine Breivik

Kommunikasjonsrådgiver

Asbjørn Leirvåg, mobil 41423341

Fakultetsadministrasjonen

Fakultetsadministrasjonen består av ca 32 årsverk fordelt på tre seksjoner:

  • Studieseksjonen - kst. seksjonssjef Kristin Kavlik
  • Økonomiseksjonen - ledet av seksjonssjef Rigmor Geithus
  • Personalseksjonen - ledet av seksjonssjef Gunnar Larsen

Fakultetsadministrasjonen utfører er rekke oppgaver for fakultetet, som blant annet:

  • Beslutningsstøtte og koordinering for dekan og prodekan
  • Saksforberedelse til fakultetsstyret og effektuering av vedtak som er fattet
  • Drifts og utviklingsoppgaver
  • Rådgivning og støttefunksjoner for instituttene/sentrene
  • Studieveiledning

Fakultetsadministrasjonen holder til i Realfagbygget. Kontaktinformasjon her.

Fakultetsstyret

Fakultetsstyret fatter beslutninger om overordnede økonomiske og strategiske saker for fakultetet, og består av ni medlemmer. Bortsett fra dekanen som leder fakultetsstyret, er de øvrige åtte medlemmene valgt blant de ansatte og studentene ved fakultetet.