Studietilbud

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet finner du studietilbud innen alle de klassiske realfagene; biologi, kjemi, fysikk, molekylærbiologi, geologi og geofysikk, og fag som matematikk og informatikk. Vi har et et spesielt fokus på marine studier, klima og biovitenskap i tillegg til teknologiske fagområder, som nanoteknologi og petroleum- og prosessteknologi.

  • Mindre bilder: 
    Lyst til å bli realfagslærer?

    Informasjon for deg som ennå ikke er lærerstudent, men har lyst til å bli det.

  • Mindre bilder: 
    Studier på Svalbard

    Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) utgjør en viktig ressurs for MN-fakultetet når det gjelder feltbasert undervisning. Med sin unike geografiske plassering, har UNIS et fortrinn ved å bruke naturen som laboratorium, arena for observasjoner og innsamling og analyse av data.