Realfagspartnerskap

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har inngått partnerskap med fem ungdomsskoler og fem videregående skoler.

Målet med partnerskapet skal bl.a. være å styrke den integrerte lektor- og adjunktutdanningen gjennom tettere samarbeid mellom UiB og praksisfeltet.

Nettverkskordinator er Kristian Eriksen, Kjøkkelvik skole.

Skolene som er med:

Ytrebygda skole             Bergen katedralskole
Rå skoleBjørgvin videregående skole
Kjøkkelvik skoleTanks videregående skole
Ortun skoleDanielsen videregående skole
Rothaugen skoleNordahl Grieg videregående skole