Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Realfagspartnerskap

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har inngått partnerskap med fem ungdomsskoler og fem videregående skoler.

Målet med partnerskapet skal bl.a. være å styrke den integrerte lektor- og adjunktutdanningen gjennom tettere samarbeid mellom UiB og praksisfeltet.

Nettverkskordinator er Kristian Eriksen, Kjøkkelvik skole.

Skolene som er med:

Ytrebygda skole             Bergen katedralskole
Rå skoleBjørgvin videregående skole
Kjøkkelvik skoleTanks videregående skole
Ortun skoleDanielsen videregående skole
Rothaugen skoleNordahl Grieg videregående skole

 

Første samling 7. mars 2012

Det inviteres til samling for lærerne i realfagspartnerskapet onsdag 7. mars kl 14.30-16.00.

Samling 7. mai

Realfagslærerne på de ti skolene som er med i realfagspartnerskapet var 7. mai samlet til heldagssamling på Hotell Norge.

Samling 6. november 2012

Det er ny heldagssamling i realfagspartnerskapet 6. november 2012.

Samling 10. april 2013

Det blir ny heldagssamling i realfagsnettverket 10. april 2013