Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kva kan du jobbe med?

Derfor får du jobb etter studiene

Sjå kvifor Morten N. Holme fekk jobb etter å ha tatt ei bachelorgrad i prosessteknologi og ei mastergrad i prosessteknologi, med spesialisering i sikkerhetsteknologi ved UiB.

STUDENTINTERVJU PETROLEUM- OG PROSESSTEKNOLOGI

Karriereintervju: Morten N. Holme, Bachelorgrad i petroleum- og prosessteknologi (2012), Mastergrad i prosessteknologi, retning sikkerhetsteknologi (2014), jobbar i dag som prosjektleiar i Gexcon.
Produsent:
MatNat

Mange av dei utfordringane samfunnet står overfor i dag krev matematisk, naturvitskapleg og teknologisk kompetanse.

Dersom du har interesse for desse felta er det mange oppgåver og utfordringar som ventar på deg. Industrien vil ha stort behov for din kunnskap, og særleg olje- og gassindustrien rekrutterer mange kandidatar frå UiB.

Du som er ny student har ein moglegheit til å arbeide aktivt med din eigen studie- og karriereplan. Det er viktig at du er bevisst på dine mål med studiet. Det vil hjelpa deg til å halde motivasjonen oppe.

Ein studie- og karriereplan inneheld både ein studieplan med valemne, eit aktivt studentliv, ferdigheiter og fagkunnskap, eit langsiktig mål og tankar om kva du skal gjere i vårsemesteret og når du er ferdig med grada di.

Bruk anledning til å diskutere med andre studentar – det kan gje både nye idear, svar på ting du lurte på og ikkje minst nye spørsmål du ikkje visste at du hadde.

Nygjerrig på forskning?

 

Fleire døme på kva du kan bli etter studier ved UiB (scroll heilt ned i saka):

Flere muligheter