Organisering av lærerutdanningen

Lærerutdanningen ved UiB er et samarbeid mellom flere fakultet og institutt.

Allmennfakultetene har ansvar for undervisning i fag og fagdidaktikk, mens Det psykologiske fakultet har ansvar for undervisning i pedagogikk. De har også det administrative ansvaret for praksis og skolebesøk.

Programstyret for lærerutdanning har ansvar for å koordinere og å ivareta helheten i lærerutdanningen ved UiB. Utover dette er det fakultetsvise utvalg som har ansvar driften av de enkelte lærerutdanningsprogram og de emner som inngår.

Organisering ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Lærerutdanningen i realfag er et samarbeid mellom flere av fakultetets institutter. Matematisk institutt, Kjemisk institutt, Institutt for biologi og Institutt for fysikk og teknologi er involvert både i integrert lektor- og adjunktutdanning og i PPU.

Det administrative ansvaret for fakultetets lærerutdanningsprogram ligger ved Matematisk institutt. Her er det tilsatt en studiekonsulent med ansvar for dette. Det fagdidaktiske personalet jobber ved instituttene nevnt ovenfor.

Lærerutdanningsutvalget ved fakultetet har ansvar for to integrerte lærerutdanningsprogram, samt fagdidaktikk i realfag i PPU. I den sammenheng fungerer lærerutdanningsutvalget på samme måte som instituttenes programstyrer. I tillegg behandler lærerutdanningsutvalget øvrige saker ved fakultetet som gjelder lærerutdanning.

 

 

  • Lærerutdanningsutvalget ved MN-fakultetet

    Lærerutdanningsutvalget har ansvar for fakultetets to integrerte lærerutdanningsprogram, samt fagdidaktikk i realfag i PPU. I den sammenheng fungerer lærerutdanningsutvalget på samme måte som instituttenes programstyrer. I tillegg behandler lærerutdanningsutvalget øvrige saker ved fakultetet som gjelder lærerutdanning.

  • Programstyret for lektorutdanning

    Programstyret er overgripende styre for hele lektorutdanningen ved UiB. Sekretariatsfunksjonen ligger ved Det psykologiske fakultet.

  • Fagdidaktisk personale ved MN-fakultetet