Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hva kan du jobbe med?

Lærerutdanning ved MN-fakultetet

Se hvorfor Terje Haugan Lie ble lektor ved Amalie Skram videregåaende skole i Bergen. Han har tatt integrert lektorutdanning med matematikk, fysikk og naturfag ved UiB.

Lektorutdanningen

Terje Haugan Lie er lektor ved Amalie Skram videregående skole i Bergen. Terje har tatt integrert lektorutdanning med matematikk, fysikk og naturfag ved UiB.

Fakultetet tilbyr lærerutdanning i realfag rettet mot ungdomsskole og videregående skole. Utdanningene tilbys i samarbeid med Det psykologiske fakultet.

På disse nettsidene kan du bl.a. finne nærmere informasjon om utdanningen og hvordan den er organisert. Se også UiBs fellesside om lærerutdannng.

 

Ønsker du å dra på utveksling?

Les reisebrevet fra Joris, Helene, Kjetil og Sigrun. De la praksisperioden til en videregående skole i Cape Town i Sør-Afrika.