Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Hacking

Kontaktpersoner:
Kjell Jørgen Hole

Å være en hacker betyr at du trives med å utfordre grenser eller jobbe rundt begrensninger. Vanligvis knyttes hacking til programmering, og det var nettopp blant informatikkstudentene på MIT at begrepet hacking på 1960-tallet oppstod.

En viktig jobb for hackere er å bidra til åpen kildekode for all programvare. Noen personer misbruker dessverre sin kunnskap til å bryte seg inn i andres datamaskiner med onde hensikter. Disse blir gjerne omtalt som crackers (criminal hackers) i hacker-miljøer.

Harddisk

Kontaktpersoner:
Joakim Grahl Knudsen

En harddisk er datamaskinens lagringsmedium. Dens oppgave er å lagre all informasjon, slik at du finner igjen filene dine når du slår på datamaskinen.

Hav

Kontaktpersoner:
Kjell Arild Orvik, Tore Furevik, Tor Gammelsrød

Havet dekker mer enn 70 % av jordens overflate, og kan deles inn i fem verdenshav: Atlanterhavet, Indiahavet, Stillehavet, Nordishavet og Sørishavet.

I tillegg til ekspertise på våre nære havområde, har Geofysisk Institutt ved UiB gjennom mer enn 90 år vært blant de ledende i verden innen utforskningen av polområdene.

Havbruk

Kontaktpersoner:
Sigurd Stefansson
, Audrey Geffen

Havbruk eller akvakultur handler om å drive oppdrett (kultivering) av organismer i vann under kontrollerte betingelser. For eksempel fiskeoppdrett.

Havbruknæringen står sterkt i Norge, hvor den har gjennomgått en storstilt utvikling siden slutten av 1960-tallet.

Les mer hos Regjeringen.no.

Hjemmeside

Kontaktpersoner:
Anya Helene Skrove Bagge

En hjemmeside er et sted på internett der privatpersoner eller bedrifter kan gi en presentasjon av seg selv.

HIV

Kontaktpersoner:
Dag Emil Helland

HIV (fra eng. Human Immunodeficiency Virus) er et virus som angriper kroppens immunforsvar. Dette kan føre til at man utvikler AIDS.

Hubble

Kontaktpersoner:
Kjartan Olafsson

Den 24. april 1990 ble Hubble-teleskopet sendt opp med romfergen Discovery. Siden den gang har Hubble gått i bane rundt Jorden i ca. 600 km høyde og levert fantastiske bilder av verdensrommet til Jorden.

Se flere fabelaktige bilder fra Hubble-arkivet her.

Grotter og huler

Kontaktpersoner:
Stein-Erik Lauritzen

En vanlig definisjon på grotter / huler er at de skal være naturlige hulrom i berg / fjell (evt. under jorden) som er såpass store at mennesker kan komme seg inn.

I gammel tid var trolig grotter det som gav menneskene tak over hodet og ly for naturkreftene.

De mest storslåtte grottene i Norge finnes i Nordland. Her finner vi blant annet Grønnligrotta, Setergrotta, og Tjoarvekrajgge. Sistnevnte er Norges lengste (20,047 m) og nest dypeste (500 m) grotte.

Hydrogen

Kontaktpersoner:
Jan Petter Hansen

Hydrogen er det letteste grunnstoffet som finnes. Det har atomnummer 1 og kjemisk symbol H.

Hydrogen er det mest vanlige grunnstoffet i Universet (ca. 75 %).