Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Studentkalenderen gjennom året

Viktige frister og hendelser gjennom året for studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Vårsemesteret

Uke 2:

Uke 3:

 • Undervisningen starter
 • Internasjonal uke

15. januar: 

 • Søknadsfrist poststudierett for studentar som har oppnådd en grad ved MN-fakultetet

25. januar:

1. februar:

1. mars:

 • Søknadsfrist for opptak til UiB via Samordna opptak for enkelte søkergrupper (utanlandsk utdanning, realkompetanse etc)

15. april:

1. juni:

Uke 24:

 • Vårsemesteret slutter

Uke 25:

 • Mandag: Studentweb åpner for semesterregistrering for høsten

1. juli:

 • Frist for ettersending av dokumentasjon på utdanning (vitnemål o.l.) for søkere til UiB via Samordna opptak

Ca. 8. juli (datoen kan variere):

 • Brev med svar på mastergradssøknaden blir sendt ut

20. juli:

 • Brev med tilbud om eller avslag på studieplass for søkere via Samordna opptak blir sendt ut
 • Informasjonpakke fra UiB til nye studenter blir sendt ut

26. juli:

 • Frist for å takke ja til tilbud om studieplass ved UiB for søkere via Samordna opptak
 • Frist for påmelding på IGANG for nye studenter

31. juli:

 • Frist for å takke ja til tilbud om plass på masterstudium

Høstsemesteret

Uke 33:

15. august:

 • Søknadsfrist poststudierett for studenter som har oppnådd en grad ved MN-fakultetet

25. august:

1. september:

15. oktober:

Uke 42:

1. november:

 • Søknadsfrist for opptak til masterstudium med start vårsemesteret for søkere med norsk utdanning
 • Søknadsfrist intern overgang bytte til annet studieprogram ved fakultetet. NB! for studentar fra andre fakultet er det krav om realfagskompetanse!

1. desember:

10. desember:

 • Brev med svar på mastergradssøknaden blir sendt ut

Uke 50:

 • Mandag: Studentweb åpner for semesterregistrering for våren

Uke 51:

 • Høstsemesteret slutter

20. desember:

 • Frist for å takke ja til tilbud om plass på masterstudium