Hjem
Click

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Poststudierett ved MN-fakultetet

Når du har fullført en grad mister du studieretten din ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Hvis du vil fortsette å studere kan du søke om poststudierett.

 

Hva er poststudierett?

En poststudierett er en rett til å studere enkeltemner etter at man har fullført en grad ved fakultetet. Varighet og hvor ofte man kan søke om poststudierett vil være avhengig av om du har fullført lavere eller høyere grad. Se fanene under avsnittet om søknadsbehandling for mer informasjon.

 

Søknad og søknadsfrist

Søknadsfristen er:

  • 15. august for høstsemesteret (søknadsweb åpner 1. juni)
  • 15. januar for vårsemesteret (søknadsweb åpner 1. desember)

Ønsker du å søke om poststudierett, må du søke gjennom Søknadsweb. Velg opptaket som heter "poststudenter" og deretter fakultet. Du må velge opptakskategori etter hvilken grad du har fullført.

 

Søknadsbehandling

Opptaket blir kjørt regelmessig frem mot søknadsfristen. I perioder med ferieavvikling vil behandlingstiden bli lenger.

  

Du vil bli informert på e-post når søknaden din er behandlet. Får du tilbud må du gå inn på Søknadsweb og takke ja til tilbudet før vi kan opprette en studierett. Det vil jevnlig bli kjørt rutiner for opprette studieretter til de som har akseptert tilbudet. Du vil få en ny epost når studieretten er opprettet.

 

Vær oppmerksom på at i noen tilfeller, må vi vente til sensurfristen har gått ut, før vi kan behandle søknaden.

 

Dette gjelder spesielt de som skal ha poststudierett etter fullført grad forrige semester.

 

Som poststudent vil du ikke få en ny utdanningsplan, men velger emner fritt (med forbehold om at det er ledig plass på emnene).

 

Fullført bachelorgrad

Har du fullført bachelorgrad vil du kunne få tildelt poststudierett i perioden mellom avsluttet bachelorgrad og neste Samordna Opptak. Du må søke opptak for det påfølgende semesteret etter oppnådd grad. Venter du et semester eller mer etter oppnådd bachelorgrad med å søke om poststudierett vil søknaden ikke innvilges.

 

Poststudieretten blir tildelt for to semestre (høst og vår) dersom du fullførte graden i vårsemesteret, og et semester (vår) dersom graden ble fullført i høstsemesteret.

 

Ønsker du å studere videre ved UiB etter poststudierettens lengde, må du søke om ny studieplass. Du vil ikke være kvalifisert til å søke om internovergang til bachelorprogram/årsstudium. For laveregradsstudier må du søke via Samordna opptak. Du kan evt søke opptak til master eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) via Søknadsweb på UiB.

Fullført høyere grad

Har du avlagt høyere grad ved MN-fakultetet (master/cand.scient, phd) kan du søke poststudierett. Poststudieretten tildeles for et semester av gangen, og antall ganger du kan søke er ubegrenset.

Stipend og lån

Når du er poststudent kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen hvis du oppfyller Lånekassens krav. Du finner ikke poststudiet som en egen utdanning i lånekassens søknadsskjema for stipend og lån. Du må derfor velge den utdanningen som har samme nivå som graden du har fullført.