Poststudierett ved MN-fakultetet

Har du fullført en grad ved MN-fakultetet kan du søke om poststudierett.

 

Poststudierett er en tidsbegrenset studierett som gir deg rett til å ta enkeltemner. Varighet og hvor ofte man kan søke om poststudierett vil være avhengig av om du har fullført lavere- eller høyere grad.

Slik søker du:
Søknadsfristen er 25. august for høstsemesteret, og 25. januar for vårsemesteret.

Du søker gjennom SøknadsWeb .
Poststudierett kommer frem som søkeralternativ 1. juni/1.desember. Etter pålogging på SøknadsWeb, velger du opptaket som heter "poststudenter", og velg deretter fakultet. Har du avlagt graden din ved et annet fakultetet enn MN, må du søke til det aktuelle fakultetet.

Opptaket blir kjørt regelmessig frem mot søknadsfristen. Du vil bli informert på e-post når søknaden din er behandlet. Resultatet vil også fremkomme på SøknadsWeb.

Vær oppmerksom på at i noen tilfeller, må vi vente til sensurfristen har gått ut, før vi kan behandle søknaden.

Dette gjelder spesielt de som skal ha poststudierett etter fullført grad forrige semester.

Som poststudent vil du ikke få en ny utdanningsplan, men velger emner fritt (med forbehold om at det er ledig plass på emnene).

Fullført bachelorgrad

Fullførte du bachelorgraden din forrige semester, kan du søke opptak som poststudent for semesteret etter oppnådd grad. Poststudieretten blir tildelt for to semestre (høst og vår) dersom du fullførte graden i vårsemesteret, og et semester (vår) dersom graden ble fullført i høstsemesteret. Venter du et semester eller mer etter oppnådd grad med å søke om poststudierett vil søknaden ikke innvilges.

Ønsker du å studere videre ved UiB etter poststudierettens lengde, må du søke om ny studieplass. Du vil ikke være kvalifisert til å søke om internovergang til bachelorprogram/årsstudium. For laveregradsstudier må du søke via Samordna opptak. Du kan evt søke opptak til master eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) via Søknadsweb på UiB.

Fullført høyere grad

Har du avlagt høyere grad ved MN-fakultetet (master/cand.scient, phd) kan du søke poststudierett. Poststudieretten tildeles for et semester av gangen, og antall ganger du kan søke er ubegrenset.

Stipend og lån

Når du er poststudent kan du søke om stipend og lån fra Lånekassen hvis du oppfyller Lånekassens krav. Du finner ikke poststudiet som en egen utdanning i lånekassens søknadsskjema for stipend og lån. Du må derfor velge den utdanningen som har samme nivå som graden du har fullført.