Fargekodesystemet på MN-fakultet

For at en skal unngå kollisjoner i undervisning, innlevering og eksamen mellom emner som er vanlig å ta i samme semester, har fakultetet tilrettelagt undervisningen etter et fargekodesystem.

De fleste studieprogrammene ved fakultetet gir deg som student mulighet til å velge inn emner etter dine egne interesser og ditt mål med utdanningen. Dersom du planlegger studiet ditt etterfargekodesystemet vil du i størst mulig grad unngå kollisjoner, og dessuten får du ein jevn arbeidsbelastning gjennom semesteret.

 

Fargekodene

Fargene angir når et emne kan ha undervisning i fellesaktiviteter, og sørger dermed for at emner av ulik farge ikke har undervisning på samme tid. Systemet angir også når det kan legges inn ekstra arbeidsbelastning, som innleveringer, midtsemestereksamen og eksamen. Arbeidsbelastningen spres dermed, og en unngår at innleveringer eller eksamen legges til samme dag.

Fargekodesystemet består av fire farger som emner kan ha: gul, grønn, blå og rød. Hvert emne har 10 timer å plassere sine fellesaktiviteter (forelesninger osv.) på. De fleste emnene som er en del av spesialiseringen i bachelorprogrammene ved MN-fakultetet, og de anbefalte valgemnene er med i fargekodesystemet.

Du finner en oversikt over hvilke emner som er med i fargekodesystemet og hvilke farger de har i dokumentene på høyre side.

 

Bare på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Vi gjør oppmerksom på at dette systemet med fargekategorier bare gjelder for emner ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet her ved Universitet i Bergen.

Hva gjør du for å kunne utnytte systemet?

  1. Finn frem studieplanen til ditt studieprogram.
  2. Merk deg fargekodene de obligatoriske emnene i planen tilhører.
  3. Når du har bestemt deg for hvilke emner du vil velge inn, finner du fargene de tilhører.
  4. Forsøk i første omgang å plassere de ulike valgemnene inn i et semester der de obligatoriske emnene har andre farger, slik at du hvert semester leser et emne fra hver av fargekategoriene. Husk at det ikke er noen bestemte emner som er ”riktige”, og at du derfor i utgangspunktet står helt fritt når du gjør dette valget.
  5. Går ikke dette kan du i en del tilfeller lese to emner i samme fargekategori. Dette vil derimot kreve at du sjekker ut undervisningstider og eksamensdatoer mer i detalj.

Eksempel: Du er student på Bachelorprogrammet i geovitenskap, retning geologi, og skal begynne å planlegge ditt tredje semester. I studieplanen er GEOV103 det eneste obligatoriske emnet dette semesteret, i tillegg til to valgemner. Ettersom GEOV103 er et rødt emne kan de to andre emnene være gult, blått eller grønt. Om du velger emner som har ulik farge dette semesteret vil du være sikker på at hverken fellesundervisningen eller eksamen kolliderer mellom disse emnene.

OBS! Husk at gruppeundervisning, lab og liknende hvor du kan velge mellom flere tider, ikke følger systemet med fargekategorier. Her blir det opp til deg å finne undervisningstider som passer best inn i din timeplan. I noen tilfeller må du regne med enkelte kollisjoner i undervisningen mellom for eksempel grupper og forelesninger. Dette bør derimot ikke vere avgjørende for ditt valg av emne.

Innleveringer og eksamen

På høyre side finner du en oversikt over når de ulike fargene kan ha ekstra arbeidsbelastning gjennom semesteret. Det vil si innleveringer, midtsemestereksamen og ordinær eksamen.