Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Intern hospitant

Mellombels studierett ved MN-fakultetet

Emna på MN-fakultetet er i utgangspunktet berre opne for studentar på fakultetet, men studentar på andre fakultetet ved UiB kan søke om mellombels studierett og ta emne på MN-fakultetet.

Studentar med ein aktiv studierett på andre fakultet ved Universitetet i Bergen kan søke om mellombels studierett for å ta emne ved MN-fakultetet. For å få innvilga søknaden må du oppfylle kravet om realfag. Du søker ved å fylle ut det digitale søknadsskjemaet i linken til høyre.

Søknadsfristar
Haust: 25. august (15. august for emne som er med i undervisningsopptaket)
Vår: 25. januar (10. januar for emne som er med i undervisningsopptaket)

Enkelt emne ved MN-fakultetet har avgrensa med plasser på grunn av lab, felt eller tokt og er derfor med i undervisningsopptaket. For å få plass på eit eller fleire av desse emna må du melde deg opp til undervisning i emnet på studentweb innan fristen (meir informasjon i lenka ovanfor).