Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsledelse og -administrasjon

Fakultetsledelse og -administrasjon

Fakultetsledelsen

Dekan Helge K. Dahle

Prodekan (forskning og strategi) Jarl Giske

Prodekan (forskerutdanning og infrastruktur) Anne Marit Blokhus

Prodekan (utdanning) Harald Walderhaug   

Fakultetsdirektør Elisabeth Müller Lysebo

Assisterende fakultetsdirektør Kristin Bakken

Kommunikasjonsrådgiver Asbjørn Leirvåg, Mob: 41423341

Seksjon/navn Arbeidsfelt 

Studieseksjon (se også Informasjonssenteret) 

Kalvik, Kristin seksjonsleder 

Balevik, Stine Beate studie 

Eidsvaag, Torill A. studie 

Gjerdevik, Birthe   studie 

Kalvik, Thomas Vikestad  studie 

Solhøy, Ingrid studie 

Sæthre, Harald Åge  studie

Personalseksjon

Breivik, Astrid  seksjonsleder 

Chimhutu, Victoria  personal 

D'Arcy, Anette Bynes personal 

Frigaard, Elin Kvåle   personal 

Hårklau, Eva Beate  personal 

Jensen, Bente  personal 

Larsen, Gunnar  personal - nestleder 

Linde, Eva   personal

Pedersen, Elin  personal 

Petersen, Bjørn Arild  personal 

Størksen, Tove-Lise   personal/HMS 

Vagtskjold, Linda  personal

Økonomiseksjon

Geithus, Rigmor seksjonsleder 

Overå, Tine Ch.  økonomi 

Rødseth, Malene   økonomi 

Annet

Lysebo, Elisabeth Müller  fakultetsdirektør 

Bakken, Kristin  ass. fakultetsdirektør 

Breivik, Kristine  organisasjon 

Terje Erstad  areal- og logistikk 

Nordvik, Kari  forskning 

Asbjørn Leirvåg  kommunikasjon 

Jens Helleland Ådnanes kommunikasjonsavdelingen, men jobber i fakultetsadministrasjonen 

Gry Ekeland Parker organisasjon 

Marian Dreyer Hermansen organisasjon, lærling

Jarand Vikerø Skraveland, organsisajon, lærling

Steensæth, Trine organisasjon, lærling