Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Vi ser dette nye prosjektet som en fantastisk mulighet til å bidra med topp visualiseringsforskning inn i det medisinske feltet her i Bergen.
Studenter og forskere ved Geovitenskap bruker droner når de drar til Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa.
Seriøs jobbing over tid har gitt gode resultater.
BTO og Sparebanken Vest har delt ut sin årlige pris for beste forskningsidé til Dr. Naureen Akhtar. Prisen som er på 500 000 kroner blir gitt for en ide om å lage et is-avvisende lag ved hjelp av grafén.
Jeanett har byttet ut byen mellom de syv fjell med en by som aldri sover. Etter å ha fullført bachelorgraden, var det lett å reise tilbake til utvekslingslandet Japan – hvor hun nå har en karriere i PR-bransjen. I dag jobber Jeanett for Inoue PR, hvor hun er Assistant Account Executive.
I august i år leda Desiree Roerdink og Eoghan Reeves frå K.G. Jebsen-senter for djuphavsforsking ei økt med tittelen «Geobiology of the Deep Ocean and Subsurface: Contribution of the Deep Biosphere to Earth Systems» på årets Goldschmidt konferanse, og gav moglegheita for geokjemikarar, mikrobiologar og geologar som forskar på djuphavet til å presentere sitt forskingsarbeid.
Instituttet søker nå etter flinke informatikkstudenter til ledige stillinger som gruppeledere og dataorakel.
Etter en intens debatt har Fakultetsstyret konkludert: Når molekylærbiologene slås sammen med biologene skal det nye instituttet hete Institutt for biovitenskap.
Steffen Leth Jørgensen, forskar ved K.G. Jebsen-senter for dyphavsforskning er ein del av den internasjonale forskningsgruppa SUSTAIN som skal utforske muligheita for å studere den djupe biosfære i Surtsey vulkanen.
Geo studenter og forskere bruker droner når de er i felt i Taiwan for å lære mer om hvordan fornybar energi kan hentes ut av jordskorpa
Willem van der Bilt er en av forskerne som er valgt ut for å delta i det nye Momentum – karriereutviklingsprogrammet, det første karriereutviklingsprogrammet for yngre forskere ved UiB.
Eystein Jansen, Stein-Erik Lauritzen og Nele Meckler deltar i UiB sitt nyeste senter for fremragende forskning (SFF), mandag 30. oktober åpnet senteret offisielt
Etter sammenhengende innsats for UiB siden 1. juni 1969, takker Elin Kvåle Frigaard av. Med seg på veien får hun Medaljen for lang og tro tjeneste og hyllesten fra gode kollegaer.
Geofysisk Institutt er hundre år i 2017, og i oktober vart jubileet markert med eit vitskapleg symposium om klima, energi og geofysikk
På Fridtjof Nansens fødselsdag ble Elin Darelius tildelt Framkomiteens pris for polarforskning sammen med Jan Inge Faleide, ved UiO.
Hun klarer å være en banebrytende informatiker og dyktig underviser. Nå er hun kåret til årets underviser ved MatNat.
Regjeringa set fart på utgreiinga av ei samlokalisering av dei marine miljøa i Bergen, og løyver ti millionar kroner til prosessen.

Sider