Hjem

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Ansatte ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Marianne Allings bilde

Marianne Alling

Seniorkonsulent, Controller

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 45 23

Marianne.Alling@uib.no

Kristin Bakkens bilde

Kristin Bakken

Underdirektør, Assisterende fakultetsdirektør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 31 43
 • +47 984 19 420

Kristin.Bakken@uib.no

Kristine Kleppan Blikras bilde

Kristine Kleppan Blikra

Seniorkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 21 07

Kristine.Blikra@uib.no

Astrid Inger Breiviks bilde

Astrid Inger Breivik

Seksjonssjef

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 81 51
 • +47 975 57 129

Astrid.Breivik@uib.no

Kristine Breiviks bilde

Kristine Breivik

Underdirektør, Assisterende fakultetsdirektør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 81 50
 • +47 934 55 129

Kristine.Breivik@uib.no

Emilie Lillehagen Brendens bilde

Emilie Lillehagen Brenden

Sekretær

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emilie.Brenden@uib.no

Emilie Byermoens bilde

Emilie Byermoen

FØRSTEFULLMEKTIG

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Emilie.Byermoen@uib.no

Massara Chaaris bilde

Massara Chaari

Seniorkonsulent, Økonomikonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 26 45
 • +47 483 54 283

Massara.Chaari@uib.no

Anette Bynes D'Arcys bilde

Anette Bynes D'Arcy

Seniorkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 81 53

Anette.Darcy@uib.no

Linda Emdals bilde

Linda Emdal

Seniorkonsulent, Økonomikonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 87 51

Linda.Emdal@uib.no

Terje Erstads bilde

Terje Erstad

Seniorrådgiver

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 31 78
 • +47 464 26 081

Terje.Erstad@uib.no

Rigmor Geithuss bilde

Rigmor Geithus

Seniorrådgiver

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 70
 • +47 452 41 122

Rigmor.Geithus@uib.no

Krastina Georgieva Georgieva-Ilkovas bilde

Krastina Georgieva Georgieva-Ilkova

KONSULENT

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Krastina.Georgieva-Ilkova@uib.no

Hanne Litleskare Hammers bilde

Hanne Litleskare Hammer

Kontorsjef, Økonomileder

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 27 62

Hanne.Litleskare.Hammer@uib.no

Marian Dreyer Hermansens bilde

Marian Dreyer Hermansen

Lærling

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 20 76
 • +47 468 46 387

Marian.Hermansen@uib.no

Marit Holmedals bilde

Marit Holmedal

Førstekonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 25 76

Marit.Holmedal@uib.no

Dagfinn Høybergs bilde

Dagfinn Høyberg

Førstekonsulent, Driftsøkonom Fakultetsadministrasjonen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 27 84

Dagfinn.Hoyberg@uib.no

Bente Jensens bilde

Bente Jensen

Seniorkonsulent, Personalkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 30 11

Bente.Jensen@uib.no

Siv-hanne Jordans bilde

Siv-hanne Jordan

GJEST

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 46 03

Siv-Hanne.Jordan@uib.no

Katarzyna Kosela-Dordevics bilde

Katarzyna Kosela-Dordevic

Førstekonsulent, Administrativ koordinator BCSS

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 46 71

Katarzyna.Kosela-Dordevic@uib.no

Gunnar Larsens bilde

Gunnar Larsen

Seksjonssjef, Nestleder HR seksjonen

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 35 14

Gunnar.Larsen@uib.no

Asbjørn Leirvågs bilde

Asbjørn Leirvåg

Rådgiver, Mobil : + 47 41 42 33 41

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 20 98
 • +47 414 23 341

Asbjorn.Leirvag@uib.no

Trine Gravdal Lies bilde

Trine Gravdal Lie

Seksjonssjef

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 26 80
 • +47 930 16 763

Trine.Lie@uib.no

Eva Lindes bilde

Eva Linde

Seniorkonsulent, Personalkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 21 11

Eva.Linde@uib.no

Elisabeth Müller Lysebos bilde

Elisabeth Müller Lysebo

Avdelingsdirektør, Fakultetsdirektør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 81 98
 • +47 975 57 135

Elisabeth.Lysebo@uib.no

Tone Magnussens bilde

Tone Magnussen

FØRSTEKONSULENT

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 46 26

Tone.Magnussen@uib.no

Aase Methlies bilde

Aase Methlie

Seniorkonsulent, Økonomi

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 43

Aase.Methlie@uib.no

Amund Maages bilde

Amund Maage

Fagdirektør, Marin direktør

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 950 25 505

Amund.Maage@uib.no

Kari Nordviks bilde

Kari Nordvik

Seniorrådgiver, forskning

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 31 99
 • +47 936 46 533

Kari.Nordvik@uib.no

Tine Charlotte Overås bilde

Tine Charlotte Overå

Seniorkonsulent, Økonomikonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 31 88

Tine.Overa@uib.no

Gry Ekeland Parkers bilde

Gry Ekeland Parker

Seniorkonsulent, Organisasjonskonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 35 78

Gry.Parker@uib.no

Bjørn Arild Petersens bilde

Bjørn Arild Petersen

Rådgiver, Nestleder HR-MN

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 93 72

Bjorn.Petersen@uib.no

Kjartan Refviks bilde

Kjartan Refvik

Førstekonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 98 37

Kjartan.Refvik@uib.no

Kine Agathe Bøe Risas bilde

Kine Agathe Bøe Risa

GJEST

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kine.Risa@uib.no

Kjersti Sagosens bilde

Kjersti Sagosen

Førstekonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 47

Kjersti.Sagosen@uib.no

Rebecca Michelle Smøraas Schrøders bilde

Rebecca Michelle Smøraas Schrøder

Førstekonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 69

Rebecca.Schroder@uib.no

Ingrid W. Solhøys bilde

Ingrid W. Solhøy

Rådgiver, studieadministrasjon

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 20 65

Ingrid.Solhoy@uib.no

Mette Vevle Soltvedts bilde

Mette Vevle Soltvedt

Seniorkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 44 49

Mette.Vevle@uib.no

Trine Steensæths bilde

Trine Steensæth

Lærling

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 20 62
 • +47 977 63 060

Trine.Steenseth@uib.no

Berit Storakers bilde

Berit Storaker

Førstekonsulent, Økonomikonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 82

Berit.Storaker@uib.no

Tove-Lise Størksens bilde

Tove-Lise Størksen

Rådgiver, Personnel Officer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 35 81

Tove-Lise.Storksen@uib.no

Harald Åge Sæthres bilde

Harald Åge Sæthre

Seniorrådgiver, Prosjektleder

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 20 24

Harald.Sathre@uib.no

Thea Thingness bilde

Thea Thingnes

Seniorkonsulent, Personalkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 20 63

Thea.Thingnes@uib.no

Linda Vagtskjolds bilde

Linda Vagtskjold

Seniorkonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 42 41

Linda.Vagtskjold@uib.no

Eli Vikdals bilde

Eli Vikdal

Førstekonsulent

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

 • +47 55 58 34 76

Eli.Vikdal@uib.no

Katarina Winkas bilde

Katarina Winka

GJEST

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Katarina.Winka@uib.no

Jens Helleland Ådnaness bilde

Jens Helleland Ådnanes

Rådgiver, Kommunikasjon, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kommunikasjonsavdelingen

 • +47 907 45 151

Jens.Adnanes@uib.no