Vi studerer molekylære strukturer og prosesser i celler, og hvordan de påvirker utviklingen av levende organismer. Molekylærbiologisk forskning hviler på kompetanse innen ulike områder, og forskere ved MBI har ekspertise innen biokjemi, cellebiologi, strukturell biologi, utviklingsbiologi, biofysikk, bioinformatikk, proteomikk og genetikk.  

Mye av vår forskning er inspirert av utfordringer fra biomedisin og bioteknologi, og metodeutvikling innen disse feltene.  Vi utfører grunnforskning på kreft, nevrodegenerative sykdommer, metabolske sykdommer, parasitt-vert interaksjon og bioteknologisk protein modifisering.

Studere molekylærbiologi?

Vil tilbyr utdanning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. 

Bachelorstudier          Masterstudier           Forskerutdanning            Emner

Har du spørsmål om å studere molekylærbiologi? Kontakt studieavdelingen!

Følg oss på: 

UiB Alumni

Er eller har du vært student ved UiB, er du en alumni. UiB Alumni er en møteplass for nåværende og tidligere studenter og fagmiljøer som har tilknytning til UiB. På UiB Alumni kan du følge med på nyheter fra ditt institutt, og du blir invitert til alumniarrangementer.