Forskerutdanning

Molekylærbiologisk institutt/Det matematisk naturvitenskapelige fakultet gir ph.d.-utdanning innen molekylærbiologi knyttet til instituttets forskning, eller til forskning hos samarbeidspartnere.

Ph.d.-programmet er 3-årig og består av et forskningsprosjekt som munner ut i en doktorgradsavhandling og som totalt skal utgjøre 2,5 årsverk. I tillegg kommer en opplæringsdel på 30 stp/0,5 årsverk.

Instituttet deltar i forskerskolen the Molecular and Computational Biology Research School, MCB

Sentral informasjon om forskerutdanningen ved UiB er samlet her.

 

 • Forskerutdanning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

  Universitetet i Bergen tilbyr en veiledet forskerutdanning som omfatter et selvstendig forskningsarbeid som skal dokumenteres med en vitenskapelig avhandling på høyt faglig nivå samt en opplæringsdel. Utdanningen er normert til tre år og gir tittelen philosophiae doctor, ph.d.

 • Hvordan komme i gang

  For dere som er nytilsatt eller under tilsetting i stipendiatstilling, har vi samlet litt grunnleggende informasjon om oppstartfasen.

 • Slik blir du tatt opp til ph.d.-programmet

  For å bli tatt opp som ph.d.-kandidat ved instituttet må du normalt søke og få en ledig stipendiatstilling ved instituttet, eller ved en av våre samarbeidspartnere.

 • Forskerutdanningsmidler

  Rutiner og veiledende kriterier for søknad om forskerutdanningsmidler

 • Mindre bilder: 
  Avlagte doktorgrader / PhD-degrees
 • MCB - The Molecular and Computational Biology Research School

  MCB er et samarbeid mellom Computational Biology Unit (CBU), Institutt for biomedisin, Institutt for informatikk, Molekylærbiologisk institutt og Sars International Centre for Marine Molecular Biology (Sars). MCB er opprettet for å utvikle et attraktivt og stimulerende læringsmiljø for doktorgradskandidater i molekylærbiologi og bioinformatikk. MCB organiserer kurs og nettverksaktiviteter for ph.d.-kandidater i molekylærbiologi/bioinformatikk.